2016-08-02 16:57

2016-08-02 16:57

En värld utan föräldralösa barn

KARLSTAD

Lördag den 20 augusti får Korskyrkan i Karlstad besök av 20-tal ungdomar från östra Ukraina.

Gruppen består av före detta hemlösa barn som har fått ett hem. De har under fyra tidigare somrar cyklat genom Ukraina och Ryssland för att sprida visionen ”en värld utan föräldralösa barn”.

Den här sommaren cyklar de genom centrala och norra Europa och gör bland annat stopp i Sverige, Polen och Danmark. De vill förmedla sin historia och ge hopp till andra föräldralösa barn runt om i Europa.

Gruppen består av före detta hemlösa barn som har fått ett hem. De har under fyra tidigare somrar cyklat genom Ukraina och Ryssland för att sprida visionen ”en värld utan föräldralösa barn”.

Den här sommaren cyklar de genom centrala och norra Europa och gör bland annat stopp i Sverige, Polen och Danmark. De vill förmedla sin historia och ge hopp till andra föräldralösa barn runt om i Europa.