2016-08-02 16:14

2016-08-02 16:14

Camp Graninge stängs ner

MOLKOM: Asylboendet i Molkom töms

Asylboendet Camp Graninge i Molkom började ta emot flyktingar i höstas. Nu meddelar Migrationsverket att boendet kommer tömmas inom två veckor.

Migrationsverket gick i förra veckan ut med att samtliga förtätningsboenden runt om i landet kommer att tömmas inom kort. Ett av de dessa boenden är Camp Graninge. Enligt Migrationsverket har antalet lediga platser på deras boenden ökat, vilket gör det möjligt att erbjuda asylsökande nya hem. Samtidigt ökar Totalt kommer 6 200 asylsökande att erbjudas nytt boende.

– Vi kommer ta hänsyn till de boendes individuella situationer, självhushåll och mindre boenden ligger främst i fokus, säger Guna Graufeld, presskommunikatör vid migrationsverket. Vi strävar efter att erbjuda boende i samma län som de bott i tidigare och majoriteten av de boende på Camp Graninge kommer erbjudas bostad inom Värmlands län, fortsätter hon.

Jan Kulmin, föreståndare för Camp Graninge tycker det är en tråkig nyhet som kommit väldigt hastigt.

– Vi är besvikna och ledsna såklart, Camp Graninge har varit ett bra boende med lite problem och mycket aktiviteter, säger Jan.

Anledningen till att Camp Graninge läggs ner på så kort tid är att under våren tecknades ett avvecklingsavtal. Detta innebar att avtalet som tecknats under hösten förlängdes under en kort period.

– Det är mest tragiskt att det sker så snabbt och att alla ska flytta på en gång, fortsätter han.

Migrationsverket gick i förra veckan ut med att samtliga förtätningsboenden runt om i landet kommer att tömmas inom kort. Ett av de dessa boenden är Camp Graninge. Enligt Migrationsverket har antalet lediga platser på deras boenden ökat, vilket gör det möjligt att erbjuda asylsökande nya hem. Samtidigt ökar Totalt kommer 6 200 asylsökande att erbjudas nytt boende.

– Vi kommer ta hänsyn till de boendes individuella situationer, självhushåll och mindre boenden ligger främst i fokus, säger Guna Graufeld, presskommunikatör vid migrationsverket. Vi strävar efter att erbjuda boende i samma län som de bott i tidigare och majoriteten av de boende på Camp Graninge kommer erbjudas bostad inom Värmlands län, fortsätter hon.

Jan Kulmin, föreståndare för Camp Graninge tycker det är en tråkig nyhet som kommit väldigt hastigt.

– Vi är besvikna och ledsna såklart, Camp Graninge har varit ett bra boende med lite problem och mycket aktiviteter, säger Jan.

Anledningen till att Camp Graninge läggs ner på så kort tid är att under våren tecknades ett avvecklingsavtal. Detta innebar att avtalet som tecknats under hösten förlängdes under en kort period.

– Det är mest tragiskt att det sker så snabbt och att alla ska flytta på en gång, fortsätter han.

  • Johanna Lindholm