2016-07-30 06:00

2016-07-30 06:00

Molkom – centrum för bovete

MOLKOM: 12 kontraktsodlare deltar i satsningen

Områdena runt Molkom, Karlstads kommun, har blivit ett svenskt centrum för bovete. Det är Anders Nilsson, Råglanda Gård, Tidafors, som är initiativtagare till satsningen. När han flyttade från Kanada till Sverige stod han inför problemet att välja inriktning för produktionen vid gården.
– Det var många som skakade på huvudet och undrade vad det var för stolle som odlade bovete som mera liknande ogräs på en sommaräng än traditionell odling av vanligt vete och annan säd. Nu ser de resultatet och skakar inte längre på huvudet.

I dag har Anders Nilsson fått i gång 12 kontraktsodlare, de flesta finns i områdena runt Molkom. Totalt handlar det om bovete på 260 hektar mark.

– Sedan har vi ett samarbete med Skottlanda kvarn. Vi får ut en lång rad tilläggsprodukter av bovetet. Förutom mjöl handlar det om tatariskt bovetemjöl, kross och skal. Faktum är att en del av skalen används till yogakuddar och liknande.

Till en början var skalningen ett problem, men genom ny teknik har vi även klarat ut den processen.

1 500 kunder

En fördel är att bovetet är glutenfritt.

– Vi har i dag cirka 1 500 kunder utspridda över hela landet. Det handlar nästan uteslutande av slutanvändare, bagerier av alla de slag, andra typer av brödfabriker, hushåll och enskilda personer.

Det här med att jobba med bovete kräver ofta lite mer än vanlig spannmålsodling.

– Detta gäller både sådd och skörd som är lite annorlunda jämfört med traditionell spannmålsodling

Hyfsad lönsamhet

Hur är det med lönsamheten?

– Jag kan ju bara tala för egen del. Alltsedan vi övertog Råglanda gård 2003 har vi inte haft några röda siffror i bokslutet. Då inkluderar jag också det vanliga traditionella jordbruket på gården. Vi har hittat ett produktområde där efterfrågan bara ökar. Alltfler har problem med gluten.

Nu är det inte bara glutenintoleranta som är intresserade av bovete. Alltfler enskilda hushåll har upptäckt fördelarna.

– Det beror på att det kommit fram forskningsrön och praktiska beskrivningar som visar att intag av bovete också kan medverka till ett kroppsligt välmående. Nu skall vi akta oss för att gå in på några medicinska termer och områden, men såpass mycket kan jag säga att folk med höga kolesterolvärden och högt blodtryck visat bättre värden efter att under kortare eller längre tid använt bovete.

Hälsokälla

Så du och de andra kontraktsodlarna sitter på en hälsokälla?

– Det kan man säga.

Det här bekräftas av forskaren och överläkaren, Gunilla Wieslander, Uppsala universitet.

– Ni kan vara stolta i Värmland. Flera studier visar att bovete, som egentligen mera är en ört än spannmål, medverkar till sänkt kolesterolvärden och sänkt blocktryck. Jag kommer inom kort bege mig till Korea och där redovisa de allra senaste rönen som ytterligare bekräftar fördelarna med bovete.

I dag har Anders Nilsson fått i gång 12 kontraktsodlare, de flesta finns i områdena runt Molkom. Totalt handlar det om bovete på 260 hektar mark.

– Sedan har vi ett samarbete med Skottlanda kvarn. Vi får ut en lång rad tilläggsprodukter av bovetet. Förutom mjöl handlar det om tatariskt bovetemjöl, kross och skal. Faktum är att en del av skalen används till yogakuddar och liknande.

Till en början var skalningen ett problem, men genom ny teknik har vi även klarat ut den processen.

1 500 kunder

En fördel är att bovetet är glutenfritt.

– Vi har i dag cirka 1 500 kunder utspridda över hela landet. Det handlar nästan uteslutande av slutanvändare, bagerier av alla de slag, andra typer av brödfabriker, hushåll och enskilda personer.

Det här med att jobba med bovete kräver ofta lite mer än vanlig spannmålsodling.

– Detta gäller både sådd och skörd som är lite annorlunda jämfört med traditionell spannmålsodling

Hyfsad lönsamhet

Hur är det med lönsamheten?

– Jag kan ju bara tala för egen del. Alltsedan vi övertog Råglanda gård 2003 har vi inte haft några röda siffror i bokslutet. Då inkluderar jag också det vanliga traditionella jordbruket på gården. Vi har hittat ett produktområde där efterfrågan bara ökar. Alltfler har problem med gluten.

Nu är det inte bara glutenintoleranta som är intresserade av bovete. Alltfler enskilda hushåll har upptäckt fördelarna.

– Det beror på att det kommit fram forskningsrön och praktiska beskrivningar som visar att intag av bovete också kan medverka till ett kroppsligt välmående. Nu skall vi akta oss för att gå in på några medicinska termer och områden, men såpass mycket kan jag säga att folk med höga kolesterolvärden och högt blodtryck visat bättre värden efter att under kortare eller längre tid använt bovete.

Hälsokälla

Så du och de andra kontraktsodlarna sitter på en hälsokälla?

– Det kan man säga.

Det här bekräftas av forskaren och överläkaren, Gunilla Wieslander, Uppsala universitet.

– Ni kan vara stolta i Värmland. Flera studier visar att bovete, som egentligen mera är en ört än spannmål, medverkar till sänkt kolesterolvärden och sänkt blocktryck. Jag kommer inom kort bege mig till Korea och där redovisa de allra senaste rönen som ytterligare bekräftar fördelarna med bovete.