2016-07-29 17:32

2016-07-29 17:32

S vill ha trähussatsning

KARLSTAD: Majoriteten lovar att utveckla en sådan strategi

Miljövänligt. Det byggs för lite större trähus i Karlstad. Det anser S som ville införa en kommunal träbyggnadsstrategi.
– Motionen röstades dock ner och det är jag besviken över, säger Håkan Holm Alteblad (S).
– Vi är inte negativa utan ska nu utveckla en strategi, säger Peter Kullgren (KD).

I nästan inga fall när det gäller uppförandet av flerbostads- eller kontorshus i Karlstad väljer byggherrarna att satsa på trähus. I stället är det betong som gäller.

– Det är jättetråkigt. Speciellt med tanke på att Karlstad och Värmland är en skogsregion. Dessutom är trä betydligt mer miljövänligt än betong.

– I Parisöverenskommelsen konstaterar man att trä binder koldioxid, medan betong i stället avsöndrar koldioxid, säger Håkan Holm Alteblad, förste vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Han konstaterar att Karlstad ligger efter exempelvis Växjö som har ett tydligt mål att hälften av det kommunen själv bygger ska ske i trä år 2020. Redan nu är det 25 procent.

– Vi har varit där på studiebesök och jag vet inte varför majoriteten här följer efter dem. Det fanns ett engagemang redan i och med projektet Trästad 2012, men sedan har det fallit mellan stolarna.

– Det är synd, speciellt nu när det på byggs så mycket i Karlstad och jag är mest besviken på Miljöpartiet. Vi måste agera nu med tanke på att kommunen ska vara klimatneutral 2030, säger Håkan Holm Alteblad.

Därför lade S en motion där man ville att kommunens miljö- och klimatstrategi skulle utökas med en strategi för att bygga i trä.

– Det är inte dyrare att bygga i trä och det går dessutom snabbare än att bygga med betong. Men trots alla fördelar röstades motionen ner och det är jag besviken över.

– Man svarade att kommunen redan har ett antal verktyg för att styra mot ett mer hållbart byggande. Vilka är det och varför används de då inte, undrar Alteblad.

Enligt stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren finns det dock ingen motvilja mot att satsa på ett utökat trähusbyggande.

– Nej, vi är inte negativa till det utan vill lika mycket som S att det ska byggas fler trähus. Vi gav därför vid samma fullmäktigemöte i slutet av våren då frågan behandlades förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag till en träbyggnadsstrategi. Den bör vara klar i slutet av året.

– S försöker skapa en konflikt som inte finns och deras komplettering av vår miljö- och klimatstrategi hade inte lett att det hade byggts fler trähus.

– Det krävs i stället en rejäl handlingsplan. Och KBAB har redan byggt studentbostäder i trä och man nu satsar även på ett flerbostadshus i trä, säger Kullgren.

I nästan inga fall när det gäller uppförandet av flerbostads- eller kontorshus i Karlstad väljer byggherrarna att satsa på trähus. I stället är det betong som gäller.

– Det är jättetråkigt. Speciellt med tanke på att Karlstad och Värmland är en skogsregion. Dessutom är trä betydligt mer miljövänligt än betong.

– I Parisöverenskommelsen konstaterar man att trä binder koldioxid, medan betong i stället avsöndrar koldioxid, säger Håkan Holm Alteblad, förste vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Han konstaterar att Karlstad ligger efter exempelvis Växjö som har ett tydligt mål att hälften av det kommunen själv bygger ska ske i trä år 2020. Redan nu är det 25 procent.

– Vi har varit där på studiebesök och jag vet inte varför majoriteten här följer efter dem. Det fanns ett engagemang redan i och med projektet Trästad 2012, men sedan har det fallit mellan stolarna.

– Det är synd, speciellt nu när det på byggs så mycket i Karlstad och jag är mest besviken på Miljöpartiet. Vi måste agera nu med tanke på att kommunen ska vara klimatneutral 2030, säger Håkan Holm Alteblad.

Därför lade S en motion där man ville att kommunens miljö- och klimatstrategi skulle utökas med en strategi för att bygga i trä.

– Det är inte dyrare att bygga i trä och det går dessutom snabbare än att bygga med betong. Men trots alla fördelar röstades motionen ner och det är jag besviken över.

– Man svarade att kommunen redan har ett antal verktyg för att styra mot ett mer hållbart byggande. Vilka är det och varför används de då inte, undrar Alteblad.

Enligt stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren finns det dock ingen motvilja mot att satsa på ett utökat trähusbyggande.

– Nej, vi är inte negativa till det utan vill lika mycket som S att det ska byggas fler trähus. Vi gav därför vid samma fullmäktigemöte i slutet av våren då frågan behandlades förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag till en träbyggnadsstrategi. Den bör vara klar i slutet av året.

– S försöker skapa en konflikt som inte finns och deras komplettering av vår miljö- och klimatstrategi hade inte lett att det hade byggts fler trähus.

– Det krävs i stället en rejäl handlingsplan. Och KBAB har redan byggt studentbostäder i trä och man nu satsar även på ett flerbostadshus i trä, säger Kullgren.