2016-07-29 11:53

2016-07-29 11:53

40-årig strid till kronofogden

KARLSTAD: Vill ha hjälp att flytta båt

Systrarna har haft sin stuga vid stranden i norra Vänern i över 40 år. Men en grannes placering av båten gör det svårt för dem att bada. Nu ber de kronofogden om hjälp med handräckning så att båten kan tas bort.

Systrarna har arrenderat tomten de har sin sommarstuga på sedan 1960-talet.

Nästan lika länge har grannen placerat sin båt på så sätt att det gör det svårt att bada vid stugans strand.

I ansökan till kronofogden skriver systrarna:

– Han (grannen) har under många år försvårat för oss att bada genom att placera sin båt med tillhörande linor just där vi badar, han har även borrat in krokar på klipporna där vi går i och badar.

Visar hänsyn

I systrarnas arrendeavtal framgår att alla arrendatorer i området ska ges möjlighet till bad och båtliv vid Vänern.

– Detta fungerar i nästan samtliga fall väl då alla visar varandra hänsyn och respekt enligt reglerna för allemansrätten. De som inte har strandtomt badar och förvarar båtar vid lämpliga platser som inte stör eller inkräktar på dem, som har strandtomt, skriver de vidare i anmälan.

Systrarna har genom åren vid upprepade tillfällen vädjat till grannen att han ska placera sin båt på en annan plats.

Även markägarna har otaliga gånger vädjat till grannen att flytta sin båt och respektera att det är systrarna som har strandtomt. Markägarna har till och med erbjudit grannen att göra en egen plats för båten.

– Men han vägra flytta den, konstaterar systrarna.

Jurister

Markägarna har även rådgjort med ett flertal jurister, specialiserade på just fastighetsfrågor, och i samråd med dem kommit fram till att det inte finns några som helst tvivel om att grannen placerar sin båt framför systrarnas stuga på felaktiga grunder.

– Markägarna har således rekommenderat oss att vända oss till Kronofodemyndigheten för särskild handräckning, avslutar systrarna.

Systrarna har arrenderat tomten de har sin sommarstuga på sedan 1960-talet.

Nästan lika länge har grannen placerat sin båt på så sätt att det gör det svårt att bada vid stugans strand.

I ansökan till kronofogden skriver systrarna:

– Han (grannen) har under många år försvårat för oss att bada genom att placera sin båt med tillhörande linor just där vi badar, han har även borrat in krokar på klipporna där vi går i och badar.

Visar hänsyn

I systrarnas arrendeavtal framgår att alla arrendatorer i området ska ges möjlighet till bad och båtliv vid Vänern.

– Detta fungerar i nästan samtliga fall väl då alla visar varandra hänsyn och respekt enligt reglerna för allemansrätten. De som inte har strandtomt badar och förvarar båtar vid lämpliga platser som inte stör eller inkräktar på dem, som har strandtomt, skriver de vidare i anmälan.

Systrarna har genom åren vid upprepade tillfällen vädjat till grannen att han ska placera sin båt på en annan plats.

Även markägarna har otaliga gånger vädjat till grannen att flytta sin båt och respektera att det är systrarna som har strandtomt. Markägarna har till och med erbjudit grannen att göra en egen plats för båten.

– Men han vägra flytta den, konstaterar systrarna.

Jurister

Markägarna har även rådgjort med ett flertal jurister, specialiserade på just fastighetsfrågor, och i samråd med dem kommit fram till att det inte finns några som helst tvivel om att grannen placerar sin båt framför systrarnas stuga på felaktiga grunder.

– Markägarna har således rekommenderat oss att vända oss till Kronofodemyndigheten för särskild handräckning, avslutar systrarna.