2016-07-23 06:00

2016-09-23 15:10

Paret anmäler Flöjten

KARLSTAD: Anser att de blivit dåligt behandlade

Familjen har IVO-anmält utredningshemmet Flöjten på flera punkter. När NWT kontaktar enhetschefen har hon ännu inte sett dem.
– Ser vi brister i föräldraförmågan är det många som blir arga, säger Harriet Pellfolk.

Flöjten är ett utredningshem för familjehemsplacering i Karlstad för ensamplacerade barn, samt barn och deras föräldrar och blivande mödrar. Åldersgruppen är 0-12 år och placeringen sker enligt SoL och LVU, antingen akut eller planerade utredningsuppdrag.

Flöjten ägs och drivs av Värmlands kommuner och har sex platser. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen står för utredningen som ligger till grund för ett LVU-beslut som fattas av förvaltningsrätten i Karlstad. Beslutet kan överklagas till kammarrätten i Göteborg.

Flöjtens enhetschef Harriet Pellfolk uttalar sig inte om enskilda personer.

Hur hamnar barn och föräldrar hos er?

– Vi jobbar på uppdrag av kommunernas socialtjänst. De gör bedömningen om att komma hit när de hyser en oro för föräldraförmågan och det ser olika ut från gång till gång.

Hur jobbar ni?

– Vi gör bedömningar och utredningar som ligger till grund för beslut av socialtjänsten. Vi tittar på hur föräldrar fungerar med barnen enligt BBIC, barns behov i centrum, en utredningsmetod framtagen av socialstyrelsen. Våra utredningar kan väga tungt som en del i ett beslut enligt LVU.

Vilken utbildning har personalen på Flöjten?

– Det finns socionomer, behandlingsassistenter, förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet.

Har er verksamhet fått kritik tidigare?

– Socialtjänsten äger ärendet och vi är deras förlängda arm och kan gå emot barns och föräldrars vilja. Ser vi brister i föräldraförmågan är inte det populärt såklart. Det är många som är jättemissnöjda och arga. Men flera som har bott här är också nöjda och kommunerna är idel positiva.

Är det ett svårt arbete?

– Det är absolut inte enkelt. Det vi observerar under den tid de är här kan vara avgörande för en familj. Och det ser väldigt olika ut beroende på det individuella uppdraget. I en del ärenden ska vi ge mycket råd och stöd och i andra vill socialtjänsten bara ha rena observationer. Vi är styrda av vårt uppdrag och vårdplanen som barn och föräldrar ska känna till, innan eller i samband med att de kommer in. Vårdplanen kan förändras under tiden på grund av nya uppgifter eller observationer.

Räcker era sex kommunala platser till?

– Nej, det gör de inte. Det är ett väldigt tryck på oss och vi måste säga nej till familjer. Kommunerna får då lösa det på annat sätt, genom utredningar hos privata aktörer eller på utredningshem utanför länet. Kommunerna uttrycker ett tydligt önskemål om fler platser i länet. De försöker hitta lösningar och det jobbas på det.

NWT har även varit i kontakt med socialtjänsten som inte uttalar sig i enskilda fall men bekräftar förfarandet.

IVO står för Inspektionen för vård och omsorg

Flöjten är ett utredningshem för familjehemsplacering i Karlstad för ensamplacerade barn, samt barn och deras föräldrar och blivande mödrar. Åldersgruppen är 0-12 år och placeringen sker enligt SoL och LVU, antingen akut eller planerade utredningsuppdrag.

Flöjten ägs och drivs av Värmlands kommuner och har sex platser. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen står för utredningen som ligger till grund för ett LVU-beslut som fattas av förvaltningsrätten i Karlstad. Beslutet kan överklagas till kammarrätten i Göteborg.

Flöjtens enhetschef Harriet Pellfolk uttalar sig inte om enskilda personer.

Hur hamnar barn och föräldrar hos er?

– Vi jobbar på uppdrag av kommunernas socialtjänst. De gör bedömningen om att komma hit när de hyser en oro för föräldraförmågan och det ser olika ut från gång till gång.

Hur jobbar ni?

– Vi gör bedömningar och utredningar som ligger till grund för beslut av socialtjänsten. Vi tittar på hur föräldrar fungerar med barnen enligt BBIC, barns behov i centrum, en utredningsmetod framtagen av socialstyrelsen. Våra utredningar kan väga tungt som en del i ett beslut enligt LVU.

Vilken utbildning har personalen på Flöjten?

– Det finns socionomer, behandlingsassistenter, förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet.

Har er verksamhet fått kritik tidigare?

– Socialtjänsten äger ärendet och vi är deras förlängda arm och kan gå emot barns och föräldrars vilja. Ser vi brister i föräldraförmågan är inte det populärt såklart. Det är många som är jättemissnöjda och arga. Men flera som har bott här är också nöjda och kommunerna är idel positiva.

Är det ett svårt arbete?

– Det är absolut inte enkelt. Det vi observerar under den tid de är här kan vara avgörande för en familj. Och det ser väldigt olika ut beroende på det individuella uppdraget. I en del ärenden ska vi ge mycket råd och stöd och i andra vill socialtjänsten bara ha rena observationer. Vi är styrda av vårt uppdrag och vårdplanen som barn och föräldrar ska känna till, innan eller i samband med att de kommer in. Vårdplanen kan förändras under tiden på grund av nya uppgifter eller observationer.

Räcker era sex kommunala platser till?

– Nej, det gör de inte. Det är ett väldigt tryck på oss och vi måste säga nej till familjer. Kommunerna får då lösa det på annat sätt, genom utredningar hos privata aktörer eller på utredningshem utanför länet. Kommunerna uttrycker ett tydligt önskemål om fler platser i länet. De försöker hitta lösningar och det jobbas på det.

NWT har även varit i kontakt med socialtjänsten som inte uttalar sig i enskilda fall men bekräftar förfarandet.

IVO står för Inspektionen för vård och omsorg