2016-07-23 06:00

2016-09-23 15:10

"My är en fullt kapabel mamma"

KARLSTAD: Terapeut inom psykiatrin står bakom paret

Mys terapeut inom psykiatrin har en annan bild än den socialtjänsten ger.
– Jag har aldrig tänkt tanken att My inte skulle vara en bra förälder, säger hon.

Karin, som vill vara anonym av hänsyn till andra patienter, arbetar som specialistsjuksköterska inom psykiatrin i Värmland och har haft My som patient i tre år. Hon har även jobbat i Affektiva teamet (se separat artikel).

– Jag har inga som helst betänkligheter vad gäller Mys förmåga att vara förälder. Jag har också anmälningsplikt vad gäller oro för misstanke om att barn far illa, men jag har inte ens tänkt tanken. My har god omsorgsförmåga och är inte fysiskt svag. Det är mycket märkligt det här, säger Karin.

Vittnade

Hon var ett av flera vittnen i förvaltningsrätten som i sitt beslut omedelbart upphävde socialnämndens beslut om LVU av Sebastian.

– Cirka tio procent av Sveriges befolkning har bipolär sårbarhet. Många personer med hennes problematik behöver inte bli inlagda i psykiatrin på flera år och det kommer nödvändigtvis inte hon heller att bli. Trots stundtals desperata tankar sköter hon sin medicinering optimalt och har en otrolig insikt om sin sjukdom som inte många har. Och hon söker hjälp när hon behöver det, fortsätter hon.

Karin anser att under den fruktansvärda press My varit i, med graviditet och föda ett barn som sedan tas ifrån henne, trots allt varit förvånansvärt stabil i sin bipolaritet under den här tiden.

– Sömnbrist, oro och stressituationer kan trigga i gång ett skov, både mani eller depression. Som när man ställs inför något helt nytt som ett barn.

Karin har lång erfarenhet av bipolära patienter.

– Liksom för diabetiker och astmatiker gäller det att göra en ordentlig utredning för att få rätt diagnos och rätt medicinsk behandling. Samt att lära sig ta hand om sig själv för att leva ett optimalt liv. Bipolära behöver regelbundenhet, sömn och medicinering och därför har inte Mys anställning som sjuksköterska, som innebär arbete i treskift, fungerat så bra. Hon anses vara en duktig och kapabel sjuksköterska och vidareutbildar till distriktssköterska sig för att kunna få en mer regelbunden arbetstid.

Täta kontakter

Under Mys graviditet hade hon täta kontakter med sin terapeut eftersom hon plockade bort en medicin och höjde dosen på andra för att det skulle fungera lika bra som innan.

Karin är kritisk till socialförvaltningens agerande eftersom de ifrågasatt hennes medicinering.

– Jag delar inte alls deras oro. Och det är märkligt att inte andra insatser erbjudits i stället för vistelse på Flöjten som varit allenarådande. Den tanke jag tänkt är att man ska ha någon form av stöd om det behövs. Skulle My till exempel hamna i ett skov är det bra att ha en stödfamilj att vända sig till.

Fotnot: My har själv bett Karin upphäva sekretessen i samband med artikeln. Karin heter egentligen någonting annat.

Karin, som vill vara anonym av hänsyn till andra patienter, arbetar som specialistsjuksköterska inom psykiatrin i Värmland och har haft My som patient i tre år. Hon har även jobbat i Affektiva teamet (se separat artikel).

– Jag har inga som helst betänkligheter vad gäller Mys förmåga att vara förälder. Jag har också anmälningsplikt vad gäller oro för misstanke om att barn far illa, men jag har inte ens tänkt tanken. My har god omsorgsförmåga och är inte fysiskt svag. Det är mycket märkligt det här, säger Karin.

Vittnade

Hon var ett av flera vittnen i förvaltningsrätten som i sitt beslut omedelbart upphävde socialnämndens beslut om LVU av Sebastian.

– Cirka tio procent av Sveriges befolkning har bipolär sårbarhet. Många personer med hennes problematik behöver inte bli inlagda i psykiatrin på flera år och det kommer nödvändigtvis inte hon heller att bli. Trots stundtals desperata tankar sköter hon sin medicinering optimalt och har en otrolig insikt om sin sjukdom som inte många har. Och hon söker hjälp när hon behöver det, fortsätter hon.

Karin anser att under den fruktansvärda press My varit i, med graviditet och föda ett barn som sedan tas ifrån henne, trots allt varit förvånansvärt stabil i sin bipolaritet under den här tiden.

– Sömnbrist, oro och stressituationer kan trigga i gång ett skov, både mani eller depression. Som när man ställs inför något helt nytt som ett barn.

Karin har lång erfarenhet av bipolära patienter.

– Liksom för diabetiker och astmatiker gäller det att göra en ordentlig utredning för att få rätt diagnos och rätt medicinsk behandling. Samt att lära sig ta hand om sig själv för att leva ett optimalt liv. Bipolära behöver regelbundenhet, sömn och medicinering och därför har inte Mys anställning som sjuksköterska, som innebär arbete i treskift, fungerat så bra. Hon anses vara en duktig och kapabel sjuksköterska och vidareutbildar till distriktssköterska sig för att kunna få en mer regelbunden arbetstid.

Täta kontakter

Under Mys graviditet hade hon täta kontakter med sin terapeut eftersom hon plockade bort en medicin och höjde dosen på andra för att det skulle fungera lika bra som innan.

Karin är kritisk till socialförvaltningens agerande eftersom de ifrågasatt hennes medicinering.

– Jag delar inte alls deras oro. Och det är märkligt att inte andra insatser erbjudits i stället för vistelse på Flöjten som varit allenarådande. Den tanke jag tänkt är att man ska ha någon form av stöd om det behövs. Skulle My till exempel hamna i ett skov är det bra att ha en stödfamilj att vända sig till.

Fotnot: My har själv bett Karin upphäva sekretessen i samband med artikeln. Karin heter egentligen någonting annat.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.