2016-07-18 20:11

2016-07-19 16:17

Rondell ska få konstverk

KARLSTAD: Christine Ödlund från Stockholm får uppdraget att smycka porten in till centrum

I fjol våras stod den nya rondellen i korsningen Östra Torggatan/Norra Strandgatan färdig.
Fortfarande består dock rondellen bara av en grusyta, men snart ska den förses med ett konstverk som får namnet Musikaliska konstruktioner.

Karlstads kommun satsade på en rejäl uppfräschning av Östra Torggatan som smalnades av samtidigt som trottoarerna breddades och en cykelväg anlades på gatans västra sida.

Den nya rondellen i korsningen Östra Torggatan/Norra Strandgatan fick dock ingen utsmyckning när projektet officiellt invigdes i maj 2015. Ett drygt år senare innehåller rondellen, som är en port in till stan norrifrån, fortfarande bara grovt grus.

Gör förberedelser

Men det ska det snart bli ändring på. Då inleds arbetena med att skapa ett konstverk i cirkulationsplatsens innerdel. Det är kommunala Rådet för konstnärlig gestaltning som har valt ut den Stockholmsbaserade konstnärinnan Christine Ödlund att smycka ut rondellen

Musikaliska konstruktioner är namnet på konstverket som kan tolkas som vatten i en stelnad gest, ett minne av det vattendrag som en gång funnits på platsen. Gröna växter kommer att täcka marken runt konstverket som ska belysas.

– Christine Ödlund har ett spännande och fantasifullt formspråk. Hon har visat prov på att kunna göra verk som fungerar i en offentlig miljö med mycket rörelse.

Stor bredd

– Christine Ödlund arbetar med flera konstnärliga uttryck för att visa sina bilder och har erfarenhet av att arbeta med ljus på olika sätt, skriver Rådet för konstnärlig gestaltning.

Ett exempel på hennes nydanande konst är hennes verk Waters Sample som hon gjort i Norrköpings historiska industrilandskap på uppdrag av Statens konstråd.

Konstverket i rondellen kommer att placeras ut under senare delen av september.

Karlstads kommun satsade på en rejäl uppfräschning av Östra Torggatan som smalnades av samtidigt som trottoarerna breddades och en cykelväg anlades på gatans västra sida.

Den nya rondellen i korsningen Östra Torggatan/Norra Strandgatan fick dock ingen utsmyckning när projektet officiellt invigdes i maj 2015. Ett drygt år senare innehåller rondellen, som är en port in till stan norrifrån, fortfarande bara grovt grus.

Gör förberedelser

Men det ska det snart bli ändring på. Då inleds arbetena med att skapa ett konstverk i cirkulationsplatsens innerdel. Det är kommunala Rådet för konstnärlig gestaltning som har valt ut den Stockholmsbaserade konstnärinnan Christine Ödlund att smycka ut rondellen

Musikaliska konstruktioner är namnet på konstverket som kan tolkas som vatten i en stelnad gest, ett minne av det vattendrag som en gång funnits på platsen. Gröna växter kommer att täcka marken runt konstverket som ska belysas.

– Christine Ödlund har ett spännande och fantasifullt formspråk. Hon har visat prov på att kunna göra verk som fungerar i en offentlig miljö med mycket rörelse.

Stor bredd

– Christine Ödlund arbetar med flera konstnärliga uttryck för att visa sina bilder och har erfarenhet av att arbeta med ljus på olika sätt, skriver Rådet för konstnärlig gestaltning.

Ett exempel på hennes nydanande konst är hennes verk Waters Sample som hon gjort i Norrköpings historiska industrilandskap på uppdrag av Statens konstråd.

Konstverket i rondellen kommer att placeras ut under senare delen av september.