2016-07-18 16:38

2016-07-18 16:39

Får bygga kajpromenad

KARLSTAD

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har i en dom gett Karlstads kommun tillstånd att anlägga en kaj vid den nordöstra delen av Tullholmsviken längs Packhusgatan.

Kajpromenaden blir 320 meter lång och tolv meter bred och blir en del av den nya bebyggelsen och stadsdelen längs gatan som har inletts.

Ett miljökontrollprogram avseende arbeten i mark- och strandkanten i byggskedet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kajen ska vara tillgänglig för allmänheten, vilket bland annat innebär att anslutningar till gång- och cykelvägen utmed Packhusgatans södra sida ska göras.

 

Kajpromenaden blir 320 meter lång och tolv meter bred och blir en del av den nya bebyggelsen och stadsdelen längs gatan som har inletts.

Ett miljökontrollprogram avseende arbeten i mark- och strandkanten i byggskedet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kajen ska vara tillgänglig för allmänheten, vilket bland annat innebär att anslutningar till gång- och cykelvägen utmed Packhusgatans södra sida ska göras.