2016-07-17 12:52

2016-07-17 12:52

Koräddning i Väse

VÄSE

Räddningstjänsten i Väse fick under lunchtid rycka ut för att rädda en ko som gått ner sig i ett vattendrag.

Enligt räddningstjänsten är det okklart hur kon hamnade i vattendraget men liknanade händelser har tidigare inträffat på ungefär samma ställe.

Enligt räddningstjänsten är det okklart hur kon hamnade i vattendraget men liknanade händelser har tidigare inträffat på ungefär samma ställe.