2016-07-16 06:00

2016-07-16 06:00

Skärpta krav på förtur hos bostadsbolaget

KARLSTAD: Kräver permanent uppehållstillstånd

Sedan ett halvår tillbaka kräver Bobutiken permanent uppehållstillstånd för att få ansöka om arbetsmarknadsförtur till en lägenhet hos KBAB.

Den som har fått ett nytt arbete som varar i minst sex månader och har mer än åtta mil till jobbet kan ansöka om arbetsmarknadsförtur hos KBAB. Nyligen införde Bobutiken ett nytt villkor: man måste ha permanent uppehållstillstånd.

– Det senaste året har vi sett att många haft svårt med ekonomin. Vid ett flertal tillfällen har man fått en lägenhet och flyttat in, men då har inte jobbet funnits kvar, säger Mats Hedlund, koordinator för KBAB:s kundteam.

Har personer utan permanent uppehållstillstånd orsakat mer bekymmer än andra?

– Flera har haft problem med ekonomin. Inkomsten är ofta osäker. Vi har en kreditpolicy att följa, man ska ha en betalningsförmåga.

”Utnyttjar systemet”

Enligt Mats Hedlund finns många problem med arbetsmarknadsförturen.

– Vi har tveksamma arbetsgivarintyg. Nystartade firmor som inte har registrerat sig för arbetsgivaravgifter eller har någon omsättning. Det har hänt att personer med arbetsmarknadsförtur inte bor i lägenheten utan hyr ut den svart.

KBAB:s styrelseordförande Thomas Ohlsson (C) ser inga problem med att Bobutiken skärpt reglerna.

– Ansökningarna har ökat väldigt i och med att det är brist på lägenheter. Tyvärr är det ju så att folk utnyttjar systemet.

Kommunen är inte skyldig att erbjuda arbetsmarknadsförtur och Thomas Ohlsson är inte främmande för att avskaffa den:

– Ska det bara vara krångel kan man ta bort den.

Inget nedskrivet

Per Danielsson är stadsjurist på Karlstads kommun.

– Det finns ingen nedskriven regel om att den som söker arbetsmarknadsförtur måste ha permanent uppehållstillstånd.

Är kravet diskriminerande?

– Det är svårt att prata om krav som inte finns nedskrivna. Jag gör dock bedömningen att ett sådant krav inte skulle strida mot diskrimineringslagstiftningen.

Mats Hedlund:

– Vi har inte ändrat papperen. Jag har pratat med vd Carin Skarman och arbetsmarknadsförturen ska tas upp i styrelsens presidium i augusti.

Den som har fått ett nytt arbete som varar i minst sex månader och har mer än åtta mil till jobbet kan ansöka om arbetsmarknadsförtur hos KBAB. Nyligen införde Bobutiken ett nytt villkor: man måste ha permanent uppehållstillstånd.

– Det senaste året har vi sett att många haft svårt med ekonomin. Vid ett flertal tillfällen har man fått en lägenhet och flyttat in, men då har inte jobbet funnits kvar, säger Mats Hedlund, koordinator för KBAB:s kundteam.

Har personer utan permanent uppehållstillstånd orsakat mer bekymmer än andra?

– Flera har haft problem med ekonomin. Inkomsten är ofta osäker. Vi har en kreditpolicy att följa, man ska ha en betalningsförmåga.

”Utnyttjar systemet”

Enligt Mats Hedlund finns många problem med arbetsmarknadsförturen.

– Vi har tveksamma arbetsgivarintyg. Nystartade firmor som inte har registrerat sig för arbetsgivaravgifter eller har någon omsättning. Det har hänt att personer med arbetsmarknadsförtur inte bor i lägenheten utan hyr ut den svart.

KBAB:s styrelseordförande Thomas Ohlsson (C) ser inga problem med att Bobutiken skärpt reglerna.

– Ansökningarna har ökat väldigt i och med att det är brist på lägenheter. Tyvärr är det ju så att folk utnyttjar systemet.

Kommunen är inte skyldig att erbjuda arbetsmarknadsförtur och Thomas Ohlsson är inte främmande för att avskaffa den:

– Ska det bara vara krångel kan man ta bort den.

Inget nedskrivet

Per Danielsson är stadsjurist på Karlstads kommun.

– Det finns ingen nedskriven regel om att den som söker arbetsmarknadsförtur måste ha permanent uppehållstillstånd.

Är kravet diskriminerande?

– Det är svårt att prata om krav som inte finns nedskrivna. Jag gör dock bedömningen att ett sådant krav inte skulle strida mot diskrimineringslagstiftningen.

Mats Hedlund:

– Vi har inte ändrat papperen. Jag har pratat med vd Carin Skarman och arbetsmarknadsförturen ska tas upp i styrelsens presidium i augusti.