2016-07-12 12:19

2016-07-13 06:31

Kulturbyggnad kan bli bostäder

KARLSTAD: Klövern säljer två industrifastigheter till Stockholmsföretag

Klövern säljer de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna Sälgen 6 och Tvätten 3 i centrala Karlstad. Köpare är Stockholmsbaserade Newtor Property Group.
Och för Tvätten 3 på Romstadsvägen ska man nu utreda om huset ska byggas om till bostäder.

Det handlar om två mycket speciella byggnader i Karlstads historia som byter ägare. I Sälgen 6 på Älvgatan fanns i början av 1900-talet Karlstads yllefabrik och i Tvätten 3 på Romstadsvägen höll Klaraviks trikåfabrik till.

Båda är vackra gamla industrifastigheter som är belägna på var sin sida om den västra älvgrenen.

En planändring

– Anledningen till att Klövern säljer dem är att man har ansökt om planändring så att de kan göras om till bostäder, något som väntas gå igenom runt årsskiftet.

– Men bolaget äger främst kontorsfastigheter och inte bostadshus och då är det naturligt att sälja av de här två byggnaderna, säger John Kärrberg på rådgivningsfirman Real Advice som har varit Klöverns rådgivare i samband med affären.

Intresset för de två vackert belägna industriminnena har varit stort och det blev till slut Stockholmsbaserade Newtor Property Group som drog det längsta strået.

– Vi har under en period utvärderat en rad städer i Sverige för fastighetsinvesteringar. Valet föll på Karlstad då det finns ett välfungerande näringsliv och en stark befolkningstillväxt.

– Det natursköna läget vid Klarälven och de vackra kulturhistoriska byggnaderna gjorde så klart beslutet enklare, säger bolagets vd Douglas Westerberg.

För Sälgen 6 där landstinget har sin IT-avdelning planerar inte Newtor Property Group några större förändringar.

Utreder möjligheter

– Men för Tvätten 3 har vi för avsikt att inleda en dialog med kommunen och hyresgästerna för att se över de olika möjligheter som finns.

– Det kan bli ett antal lägenheter där, men det ännu inte är beslutat huruvida det går att bygga bostäder på fastigheten. Det är för tidigt att definiera någon tidsplan för eventuell ombyggnad.

Detta är Newtors första köp i Karlstad. Man tillträder lokalerna som totalt är på 4 119 kvadratmeter den 31 augusti.

– Det kan mycket väl bli så att vi köper fler fastigheter i Karlstad, men inga beslut är fattade. I nuläget ligger fokus på Tvätten och Sälgen, säger Douglas Westerberg.

Det handlar om två mycket speciella byggnader i Karlstads historia som byter ägare. I Sälgen 6 på Älvgatan fanns i början av 1900-talet Karlstads yllefabrik och i Tvätten 3 på Romstadsvägen höll Klaraviks trikåfabrik till.

Båda är vackra gamla industrifastigheter som är belägna på var sin sida om den västra älvgrenen.

En planändring

– Anledningen till att Klövern säljer dem är att man har ansökt om planändring så att de kan göras om till bostäder, något som väntas gå igenom runt årsskiftet.

– Men bolaget äger främst kontorsfastigheter och inte bostadshus och då är det naturligt att sälja av de här två byggnaderna, säger John Kärrberg på rådgivningsfirman Real Advice som har varit Klöverns rådgivare i samband med affären.

Intresset för de två vackert belägna industriminnena har varit stort och det blev till slut Stockholmsbaserade Newtor Property Group som drog det längsta strået.

– Vi har under en period utvärderat en rad städer i Sverige för fastighetsinvesteringar. Valet föll på Karlstad då det finns ett välfungerande näringsliv och en stark befolkningstillväxt.

– Det natursköna läget vid Klarälven och de vackra kulturhistoriska byggnaderna gjorde så klart beslutet enklare, säger bolagets vd Douglas Westerberg.

För Sälgen 6 där landstinget har sin IT-avdelning planerar inte Newtor Property Group några större förändringar.

Utreder möjligheter

– Men för Tvätten 3 har vi för avsikt att inleda en dialog med kommunen och hyresgästerna för att se över de olika möjligheter som finns.

– Det kan bli ett antal lägenheter där, men det ännu inte är beslutat huruvida det går att bygga bostäder på fastigheten. Det är för tidigt att definiera någon tidsplan för eventuell ombyggnad.

Detta är Newtors första köp i Karlstad. Man tillträder lokalerna som totalt är på 4 119 kvadratmeter den 31 augusti.

– Det kan mycket väl bli så att vi köper fler fastigheter i Karlstad, men inga beslut är fattade. I nuläget ligger fokus på Tvätten och Sälgen, säger Douglas Westerberg.