2016-07-05 10:58

2016-07-05 10:58

Vårdmissar anmäls

KARLSTAD

Karlstads kommun har anmält flera missförhållanden inom vård och omsorg enligt Lex Sarah. Det handlar om tre separata händelser: brister i tillsyn, uteblivna besök och hårda tag.

I det första fallet ska en brukare ha ätit på en maskindiskmedelstablett, i det andra handlar det om att nattpatrullen inte fick nyckel till en kund vilket resulterade i att personalen inte kunde ta sig in hos kunden.

Det tredje ärendet handlar om en kund som vid flera tillfällen känt sig dåligt bemött av en anställd. Personen i fråga ska ha nypt kunden i omvårdnadssituationer.

Enligt anmälan har den anställde tidigare kallats in till ”allvarliga samtal” hos enhetschefen på grund av dåligt bemötande och enligt kommunen är samtalen dokumenterade.

 

 

I det första fallet ska en brukare ha ätit på en maskindiskmedelstablett, i det andra handlar det om att nattpatrullen inte fick nyckel till en kund vilket resulterade i att personalen inte kunde ta sig in hos kunden.

Det tredje ärendet handlar om en kund som vid flera tillfällen känt sig dåligt bemött av en anställd. Personen i fråga ska ha nypt kunden i omvårdnadssituationer.

Enligt anmälan har den anställde tidigare kallats in till ”allvarliga samtal” hos enhetschefen på grund av dåligt bemötande och enligt kommunen är samtalen dokumenterade.