2016-07-04 12:13

2016-07-04 12:14

P-kaos skapade putt stämning

KARLSTAD: Miss i kommunens internkommunikation

Helgens välbesökta Putte i parken lockade många besökare–och bilar. Parkeringskaos bröt ut och orsaken var en intern kommunikationsmiss inom kommunen.

På gräsmattor, i korsningar framför privata uppfarter och på trottoarer. I samband med helgens festival hittade festivalfirare många nya parkeringstillfällen i området kring Mariebergsskogen och ända bort till Viken och Kvarnberget. Kommunen hade infört tillfälliga parkeringsförbud och vissa gator i området mellan Hööksgatan och Mariebergsskogen var avstängda för trafik, men förbuden följdes inte.

”Inte okej”

Enligt Karlstad kommun ska trafikregler gälla, oavsett festival eller inte.

– Att inte följa trafikreglerna är naturligtvis inte okej, säger Carola Kvick, trafik- och gatuenheten.

Inga extraresurser för parkeringsbevakning sattes in under helgen. Enligt Carola Kvick var det på grund av en intern kommunikationsmiss. Beställningen av extra parkeringsvakter kom inte fram till rätt person och därav ingen extra parkeringsbevakning under kvällarna eller på lördagen.

– När detta uppdagades sattes väktare in som patrullerade i området. De kunde inte utfärda böter men prata med bilister och försöka hålla ordning på det sättet.

Vad kommer ni att göra inför nästa festival för att undvika liknande parkeringskaos?

– Först och främst, se till att vi är helt säkra på att beställningen om extra parkeringsbevakning kommer fram rätt. Vi har inför PIP under alla år haft dialog med arrangör, polis, räddningstjänsten och buss. Detta för att få en fungerande trafiksituation runt arrangemanget. Därav de tillfälliga förbud som införs just under helgen. Sen är det ju a och o att de efterföljs, säger Carola Kvick.

På gräsmattor, i korsningar framför privata uppfarter och på trottoarer. I samband med helgens festival hittade festivalfirare många nya parkeringstillfällen i området kring Mariebergsskogen och ända bort till Viken och Kvarnberget. Kommunen hade infört tillfälliga parkeringsförbud och vissa gator i området mellan Hööksgatan och Mariebergsskogen var avstängda för trafik, men förbuden följdes inte.

”Inte okej”

Enligt Karlstad kommun ska trafikregler gälla, oavsett festival eller inte.

– Att inte följa trafikreglerna är naturligtvis inte okej, säger Carola Kvick, trafik- och gatuenheten.

Inga extraresurser för parkeringsbevakning sattes in under helgen. Enligt Carola Kvick var det på grund av en intern kommunikationsmiss. Beställningen av extra parkeringsvakter kom inte fram till rätt person och därav ingen extra parkeringsbevakning under kvällarna eller på lördagen.

– När detta uppdagades sattes väktare in som patrullerade i området. De kunde inte utfärda böter men prata med bilister och försöka hålla ordning på det sättet.

Vad kommer ni att göra inför nästa festival för att undvika liknande parkeringskaos?

– Först och främst, se till att vi är helt säkra på att beställningen om extra parkeringsbevakning kommer fram rätt. Vi har inför PIP under alla år haft dialog med arrangör, polis, räddningstjänsten och buss. Detta för att få en fungerande trafiksituation runt arrangemanget. Därav de tillfälliga förbud som införs just under helgen. Sen är det ju a och o att de efterföljs, säger Carola Kvick.