2016-07-01 19:28

2016-07-01 19:28

Arbetsförmedlare anmäls

KARLSTAD

Arbetsförmedlaren tog felaktiga beslut och gjorde sig själv skyldig till jäv. Nu anmäls hen av arbetsgivaren och riskerar antingen varning eller löneavdrag.

Det var i februari som Arbetsförmedlingen upptäckte allvarliga brister i arbetsförmedlarens arbetssätt. Vid granskning av arbetsförmedlaren, visade det sig att bara ett av 57 beslut har diarieförts.

I granskningen framkommer att arbetsförmedlaren tagit 230 retroaktiva beslut, något som i princip aldrig förekommer. 11 av de 230 besluten är klassat som jäv, då hens beslut rörde en tidigare medarbetare.

Arbetsförmedlaren hävdar att administration inte är hens starka sida som förmedlare, men bristerna är så omfattande att det inte finns någon ursäkt enligt Arbetsförmedlingen.

Det var i februari som Arbetsförmedlingen upptäckte allvarliga brister i arbetsförmedlarens arbetssätt. Vid granskning av arbetsförmedlaren, visade det sig att bara ett av 57 beslut har diarieförts.

I granskningen framkommer att arbetsförmedlaren tagit 230 retroaktiva beslut, något som i princip aldrig förekommer. 11 av de 230 besluten är klassat som jäv, då hens beslut rörde en tidigare medarbetare.

Arbetsförmedlaren hävdar att administration inte är hens starka sida som förmedlare, men bristerna är så omfattande att det inte finns någon ursäkt enligt Arbetsförmedlingen.