2016-06-30 15:40

2016-06-30 18:06

Narkossköterskor vill ha inspektion

KARLSTAD: Anmäler till Arbetsmiljöverket

Narkossköterskorna på nya operationscentrum i Karlstad anmäler landstinget till Arbetsmiljöverket.

Oroligheterna kring operationsverksamheten på Centralsjukhuset fortsätter. Nu gör narkossköterskorna en anmälan till Arbetsmiljöverket och begär en inspektion. De påtalar brister när det gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö.

Personalbrist

Enligt narkossköterskorna är det brist på både sjuksköterskor och läkare. Flera har sagt upp sig. Operationsköerna är långa och orimligt höga krav ställs på personalen. Många anställda mår dåligt och det finns en stor oro för patientsäkerheten. I anmälan till Arbetsmiljöverkat står bland annat att anestesi- och operationssjuksköterskor får gå in i operationssalar och genomföra ingrepp de aldrig varit med om tidigare.

Dåligt ledarskap

Även ledningen kritiseras. Den nya organisationen fungerar inte, det saknas tydligt ledarskap och chefer saknar kunskaper för att skapa en bra arbetsmiljö, menar narkossköterskorna. De vill att Arbetsmiljöverket genomför en inspektion vid operationscentrum och ser till att ledningen upprättar handlingsplaner för att säkerställa patientsäkerheten och arbetsmiljön.

Oroligheterna kring operationsverksamheten på Centralsjukhuset fortsätter. Nu gör narkossköterskorna en anmälan till Arbetsmiljöverket och begär en inspektion. De påtalar brister när det gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö.

Personalbrist

Enligt narkossköterskorna är det brist på både sjuksköterskor och läkare. Flera har sagt upp sig. Operationsköerna är långa och orimligt höga krav ställs på personalen. Många anställda mår dåligt och det finns en stor oro för patientsäkerheten. I anmälan till Arbetsmiljöverkat står bland annat att anestesi- och operationssjuksköterskor får gå in i operationssalar och genomföra ingrepp de aldrig varit med om tidigare.

Dåligt ledarskap

Även ledningen kritiseras. Den nya organisationen fungerar inte, det saknas tydligt ledarskap och chefer saknar kunskaper för att skapa en bra arbetsmiljö, menar narkossköterskorna. De vill att Arbetsmiljöverket genomför en inspektion vid operationscentrum och ser till att ledningen upprättar handlingsplaner för att säkerställa patientsäkerheten och arbetsmiljön.