2016-06-30 11:42

2016-06-30 19:10

Åsbacka riskerar vite på 600 000 kronor

MOLKOM: Missförhållanden på äldreboende

(UPPDATERAD 19.10) Nu måste Vardaga äldreomsorg vidta åtgärder för att lösa bristerna på Åsbacka – annars hotas bolaget av vite på 600 000 kronor.
– Vi ska överklaga föreläggandet, säger Vardagas affärsområdeschef Ulla Tansen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, påtalade brister på Åsbacka redan 2015.

Demensdiagnoser

Åsbacka har drygt 60 boende och de flesta är dementa. Närmare hälften av dem kan inte själva larma om de behöver hjälp, skriver IVO.

Bemanningen nattetid är ett stort bekymmer. Minst en avdelning och flera enheter är alltid obemannade. I stort sett alla boende har behov av tillsyn under natten. Många får vänta på hjälp. Varken trygghet eller säkerhet kan tillgodoses nattetid, enligt IVO.

Dessutom kan inte de boende öppna dörrarna till avdelningarna och IVO anser att det i praktiken innebär att de är inlåsta.

Vardaga Äldreomsorg AB har installerat kameror och sensorer för att personalen ska ha bättre uppsikt över de boende. IVO anser att tekniken kan vara ett hjälpmedel, men att den inte ersätter behovet av personal. Vardaga har till den 1 september på sig att lösa problemen. Annars riskerar bolaget vite på 600 000 kronor.

Tänker överklaga

Vardaga delar inte IVO:s bedömning av att det förekommer missförhållanden på Åsbacka.

– Åsbacka är sedan lång tid ett väl fungerande boende. Det har inte förekommit några incidenter. Vi har inte förändrat nattbemanningen utan den har varit densamma sedan 2004 och är jämförbar med andra boenden i kommunen, säger Vardagas affärsområdeschef Ulla Tansen.

Är avdelningar och enheter obemannade nattetid?

– Obemannade är de inte eftersom man har ett arbetssätt på natten där man hela tiden rör sig i huset mellan avdelningarna.

Ulla Tansen menar att Vardaga redan har bra säkerhet och trygghet på boendet.

”Utifrån behov”

– Vi har hela tiden bemannat utifrån de boendes behov och beslutade insatser. Vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt och där är välfärdsteknologin ytterligare en förstärkning.

Vad ska ni göra nu?

– Vi kommer att överklaga IVO:s föreläggande. Det är viktigt för oss att få på prövat vem som bäst bedömer behovet av bemanning på enskilda enheter.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, påtalade brister på Åsbacka redan 2015.

Demensdiagnoser

Åsbacka har drygt 60 boende och de flesta är dementa. Närmare hälften av dem kan inte själva larma om de behöver hjälp, skriver IVO.

Bemanningen nattetid är ett stort bekymmer. Minst en avdelning och flera enheter är alltid obemannade. I stort sett alla boende har behov av tillsyn under natten. Många får vänta på hjälp. Varken trygghet eller säkerhet kan tillgodoses nattetid, enligt IVO.

Dessutom kan inte de boende öppna dörrarna till avdelningarna och IVO anser att det i praktiken innebär att de är inlåsta.

Vardaga Äldreomsorg AB har installerat kameror och sensorer för att personalen ska ha bättre uppsikt över de boende. IVO anser att tekniken kan vara ett hjälpmedel, men att den inte ersätter behovet av personal. Vardaga har till den 1 september på sig att lösa problemen. Annars riskerar bolaget vite på 600 000 kronor.

Tänker överklaga

Vardaga delar inte IVO:s bedömning av att det förekommer missförhållanden på Åsbacka.

– Åsbacka är sedan lång tid ett väl fungerande boende. Det har inte förekommit några incidenter. Vi har inte förändrat nattbemanningen utan den har varit densamma sedan 2004 och är jämförbar med andra boenden i kommunen, säger Vardagas affärsområdeschef Ulla Tansen.

Är avdelningar och enheter obemannade nattetid?

– Obemannade är de inte eftersom man har ett arbetssätt på natten där man hela tiden rör sig i huset mellan avdelningarna.

Ulla Tansen menar att Vardaga redan har bra säkerhet och trygghet på boendet.

”Utifrån behov”

– Vi har hela tiden bemannat utifrån de boendes behov och beslutade insatser. Vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt och där är välfärdsteknologin ytterligare en förstärkning.

Vad ska ni göra nu?

– Vi kommer att överklaga IVO:s föreläggande. Det är viktigt för oss att få på prövat vem som bäst bedömer behovet av bemanning på enskilda enheter.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.