2016-06-21 06:00

2016-06-21 06:00

Många nya byggprojekt

KARLSTAD: Full fart i Stadsbyggnadsnämnden på onsdag

Färdiga bostadsprojekt med över 500 lägenheter ska upp i stadsbyggnadsnämnden på onsdag.
Bland annat planerar Nybyggarna 62 bostadsrätter på Färjestad och KBAB vill bygga runt 80 hyresrätter på Frödingshöjd. Även Stiftelsen Karlstadshus vill bygga nytt.

Bostadsmarknaden fortsätter att vara stekhet i Karlstad och ansökningarna om att få bygga nya lägenheter och villor strömmar in till kommunen.

Karlstadsbaserade Nybyggarna söker om bygglov för att uppföra 62 nya bostadsrätter strax norr om travbanan på Färjestad.

– Vi vill bygga tre stycken trevåningshus med totalt 42 lägenheter och fem tvåvåningshus med sammanlagt 20 lägenheter. Boytorna blir på mellan 50 och 102 kvadratmeter och det blir bostadsrätter, säger Göran Colebring, vd för Nybyggarna.

När Klarälven

Han tror att området blir mycket attraktivt.

– Det här är ett fint läge intill älven och balkongerna får västläge och vetter ditåt. Detta är ett bra förtätningsprojekt och får vi bara bygglov är planen att det ska bli inflyttning nästa höst.

Ett annat lite större projekt är KBAB:s planer på fler bostäder på Frödingshöjd på Kronoparken. Här krävs det en ny detaljplan som man nu vill att kommunen ska ta fram.

– Vi planerar för fyra nya flerbostadshus i dagens bostadsområde. Det är tänkt att byggas på en grönyta. Om vi får uppföra sex våningshus kan det bli cirka 80 lägenheter, men vi får anpassa oss till området, säger Gunnar Persson, verksamhetsutvecklare på KBAB.

Även Stiftelsen Karlstadshus vill bygga nytt för första gången på cirka 20 år. Det är tänkt att ske på bolagets befintliga områden på Rud Och Färjestad.

– Vi undersöker möjligheterna att förtäta vid Mossgatan/Nokiagatan på Rud och vid Färjestadsvägen/Norra Infarten/Solskiftesgatan.

– Vi vill samtidigt behålla områdenas karaktär och vet ännu inte hur många lägenheter det kan bli. Vi vill först veta vad kommunen tycker. Det kan även bli fler bostäder på Gruvlyckan, säger bolagets vd Jonas Ekstam.

Bland övriga projekt som nämnden ska klubba kan nämnas NWT:s ansökan om ny detaljplan så att man kan bygga 125 hyresrätter intill tidningshuset.

Bostadsmarknaden fortsätter att vara stekhet i Karlstad och ansökningarna om att få bygga nya lägenheter och villor strömmar in till kommunen.

Karlstadsbaserade Nybyggarna söker om bygglov för att uppföra 62 nya bostadsrätter strax norr om travbanan på Färjestad.

– Vi vill bygga tre stycken trevåningshus med totalt 42 lägenheter och fem tvåvåningshus med sammanlagt 20 lägenheter. Boytorna blir på mellan 50 och 102 kvadratmeter och det blir bostadsrätter, säger Göran Colebring, vd för Nybyggarna.

När Klarälven

Han tror att området blir mycket attraktivt.

– Det här är ett fint läge intill älven och balkongerna får västläge och vetter ditåt. Detta är ett bra förtätningsprojekt och får vi bara bygglov är planen att det ska bli inflyttning nästa höst.

Ett annat lite större projekt är KBAB:s planer på fler bostäder på Frödingshöjd på Kronoparken. Här krävs det en ny detaljplan som man nu vill att kommunen ska ta fram.

– Vi planerar för fyra nya flerbostadshus i dagens bostadsområde. Det är tänkt att byggas på en grönyta. Om vi får uppföra sex våningshus kan det bli cirka 80 lägenheter, men vi får anpassa oss till området, säger Gunnar Persson, verksamhetsutvecklare på KBAB.

Även Stiftelsen Karlstadshus vill bygga nytt för första gången på cirka 20 år. Det är tänkt att ske på bolagets befintliga områden på Rud Och Färjestad.

– Vi undersöker möjligheterna att förtäta vid Mossgatan/Nokiagatan på Rud och vid Färjestadsvägen/Norra Infarten/Solskiftesgatan.

– Vi vill samtidigt behålla områdenas karaktär och vet ännu inte hur många lägenheter det kan bli. Vi vill först veta vad kommunen tycker. Det kan även bli fler bostäder på Gruvlyckan, säger bolagets vd Jonas Ekstam.

Bland övriga projekt som nämnden ska klubba kan nämnas NWT:s ansökan om ny detaljplan så att man kan bygga 125 hyresrätter intill tidningshuset.