2016-06-21 06:00

2016-06-21 07:42

"Kan stå ett par meter in i skogen och inte synas från huset"

KARLSTAD: Kommunen jobbar efter plan

En skogsdunge tät som en djungel.
Där borde kommunen röja för att öka tryggheten tycker Jan-Erik Högström.
Kommunen säger att de kommer ta en titt.

Tre inbrott och ett inbrottsförsök i absoluta närområdet under våren har fått Jan-Erik Högström på Hultsberg att kontakta kommunen. Detta då vegetationen i skogsområdet några meter från altanen är så tät att:

– En person kan stå ett par meter in i skogen och inte synas från huset.

Och att inbrottet i området skett via den vägen, alltså skogen, vet han.

– Polisen har varit här och hunden fick vittring in i skogen.

Den tjocka växtligheten skapar en otrygghet berättar han och därför har Jan-Erik Högström brevledes kontaktat kommunen och försökt få dem att komma till platsen, men det har de inte gjort.

Larm och belysning

På kommunens hemsida finns under rubriken Trädfällning och röjning i tätortsskog en punkt som säger att ett av kriterierna vid bedömning av önskemål av röjning är att ta hänsyn till trädens/vegetationens betydelse för trygghet.

Och det är denna punkt som Jan-Erik Högström tycker att kommunen inte följer.

– De nämner trygghet, och det är jag är ute efter. Kan man minska brotten på ett enkelt sätt så tycker jag att man skulle göra det, men de verkar inte lyssna på det örat.

Under tiden som man väntar på att skogen förhoppningsvis ska gallras så pratar grannarna med varandra om, och håller sig uppdaterade om varandra.

– Flera har också skaffat larm och bättre belysning.

Men skulle ni känna er ännu tryggare om kommunen gallrade ur skogen?

– Absolut, då kan man se om det rör sig någon där, säger Jan-Erik Högström.

Kan det gå så långt att ni rensar på egen hand?

– Nej, Vi får inte röra något på kommunens mark, då blir det åverkan. Men kommer de hit och tittar så ändrar de ståndpunkt.

Skogsbruksplan

Therese Andersson är skogshandläggare på Karlstads kommun. Hon säger att hon kommer att åka ut och ta en titt på det problem som Jan-Erik Högström beskriver. Men att ta tag i den täta växtligheten kommer man att göra först under nästa år.

– Vi har ingen möjlighet att ta hand om det löpande. Under året jobbar vi utifrån en fastställd plan när det gäller tätortsnära skogen. Planeringen görs på senhösten och den bygger dels på vår skogsbruksplan som beskriver till exempel åtgärdsförslag och prioritet, dels på önskemål inkomna från allmänheten, säger hon och tillägger att önskemålen är ganska många och att man prioriterar de önskemål där de allmänna intressena är som störst.

På frågan om vad trädens/vegetationens betydelse för trygghet innebär svarar Therese Andersson att trygghetsröjningar prioriteras längs motionsspår och gång- och cykelvägar.

Att minimera risken för till exempel inbrott är inte en av punkterna just nu.

Får ni många påringningar som kan kopplas ihop med otrygghet och brott?

– Inte som jag fått till mig i alla fall, säger Therese Andersson.

Tre inbrott och ett inbrottsförsök i absoluta närområdet under våren har fått Jan-Erik Högström på Hultsberg att kontakta kommunen. Detta då vegetationen i skogsområdet några meter från altanen är så tät att:

– En person kan stå ett par meter in i skogen och inte synas från huset.

Och att inbrottet i området skett via den vägen, alltså skogen, vet han.

– Polisen har varit här och hunden fick vittring in i skogen.

Den tjocka växtligheten skapar en otrygghet berättar han och därför har Jan-Erik Högström brevledes kontaktat kommunen och försökt få dem att komma till platsen, men det har de inte gjort.

Larm och belysning

På kommunens hemsida finns under rubriken Trädfällning och röjning i tätortsskog en punkt som säger att ett av kriterierna vid bedömning av önskemål av röjning är att ta hänsyn till trädens/vegetationens betydelse för trygghet.

Och det är denna punkt som Jan-Erik Högström tycker att kommunen inte följer.

– De nämner trygghet, och det är jag är ute efter. Kan man minska brotten på ett enkelt sätt så tycker jag att man skulle göra det, men de verkar inte lyssna på det örat.

Under tiden som man väntar på att skogen förhoppningsvis ska gallras så pratar grannarna med varandra om, och håller sig uppdaterade om varandra.

– Flera har också skaffat larm och bättre belysning.

Men skulle ni känna er ännu tryggare om kommunen gallrade ur skogen?

– Absolut, då kan man se om det rör sig någon där, säger Jan-Erik Högström.

Kan det gå så långt att ni rensar på egen hand?

– Nej, Vi får inte röra något på kommunens mark, då blir det åverkan. Men kommer de hit och tittar så ändrar de ståndpunkt.

Skogsbruksplan

Therese Andersson är skogshandläggare på Karlstads kommun. Hon säger att hon kommer att åka ut och ta en titt på det problem som Jan-Erik Högström beskriver. Men att ta tag i den täta växtligheten kommer man att göra först under nästa år.

– Vi har ingen möjlighet att ta hand om det löpande. Under året jobbar vi utifrån en fastställd plan när det gäller tätortsnära skogen. Planeringen görs på senhösten och den bygger dels på vår skogsbruksplan som beskriver till exempel åtgärdsförslag och prioritet, dels på önskemål inkomna från allmänheten, säger hon och tillägger att önskemålen är ganska många och att man prioriterar de önskemål där de allmänna intressena är som störst.

På frågan om vad trädens/vegetationens betydelse för trygghet innebär svarar Therese Andersson att trygghetsröjningar prioriteras längs motionsspår och gång- och cykelvägar.

Att minimera risken för till exempel inbrott är inte en av punkterna just nu.

Får ni många påringningar som kan kopplas ihop med otrygghet och brott?

– Inte som jag fått till mig i alla fall, säger Therese Andersson.