2016-06-21 13:43

2016-06-21 14:50

Ingen ansvarsfrihet för Landmark

KARLSTAD: Karlstad Airports revisorer

Karlstad Airports förre vd Peter Landmark bör inte beviljas ansvarsfrihet.
Anser revisorerna som även kritiserar ordförande Nina Larsson (L), men ändå tillstyrker ansvarsfrihet för hela styrelsen.

Moderbolaget Stadshus AB har fått PWC:s revisionsberättelse som kritiserar såväl vd som ordförande.

Anledningen är de uppenbara brister i bolaget som avslöjats av media.

Brister som bekräftats av olika granskningar som kommunen och bolaget tagit fram och slutligen underlaget till den polisanmälan om nyligen lämnades in. Karlstad Airport misstänker förre vd:n för bedrägeri alternativt trolöshet mot huvudman.

Revisorerna anser inte att Peter Landmark ska beviljas ansvarsfrihet.

Däremot tillstyrker de ansvarsfrihet för hela styrelsen.

Men ordförande Nina Larsson kritiseras för brister i attesthanteringen.

Hon har inte attesterar en enda faktura sedan hon tillträdde som ordförande för Karlstad Airport förra våren. Flygplatsbolaget har betalat kreditkortsfakturor för hundratusentals kronor utan godkännande, i strid med kommunens attestreglemente.

På torsdags morgon hålls ett extra styrelsemöte med Stadshus AB. Då avgörs det om vd och styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Kommunen är ensam ägare till Karlstad Airport. Därför blir den följande bolagsstämman i Karlstad Airport inte intressant vad gäller frågan om ansvarsfrihet.

Förutom själva markeringen med att inte bevilja någon ansvarsfrihet, underlättar ett sådant beslut om man senare vill begära skadestånd för förluster som drabbat bolaget.

Moderbolaget Stadshus AB har fått PWC:s revisionsberättelse som kritiserar såväl vd som ordförande.

Anledningen är de uppenbara brister i bolaget som avslöjats av media.

Brister som bekräftats av olika granskningar som kommunen och bolaget tagit fram och slutligen underlaget till den polisanmälan om nyligen lämnades in. Karlstad Airport misstänker förre vd:n för bedrägeri alternativt trolöshet mot huvudman.

Revisorerna anser inte att Peter Landmark ska beviljas ansvarsfrihet.

Däremot tillstyrker de ansvarsfrihet för hela styrelsen.

Men ordförande Nina Larsson kritiseras för brister i attesthanteringen.

Hon har inte attesterar en enda faktura sedan hon tillträdde som ordförande för Karlstad Airport förra våren. Flygplatsbolaget har betalat kreditkortsfakturor för hundratusentals kronor utan godkännande, i strid med kommunens attestreglemente.

På torsdags morgon hålls ett extra styrelsemöte med Stadshus AB. Då avgörs det om vd och styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Kommunen är ensam ägare till Karlstad Airport. Därför blir den följande bolagsstämman i Karlstad Airport inte intressant vad gäller frågan om ansvarsfrihet.

Förutom själva markeringen med att inte bevilja någon ansvarsfrihet, underlättar ett sådant beslut om man senare vill begära skadestånd för förluster som drabbat bolaget.