2016-06-20 14:40

2016-06-20 14:40

IVO-kritik mot akuten

KARLSTAD

Akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad får kritik av IVI, Inspektionen för vård och omsorg, i samband med vården av ett litet barn som blivit biten av en hund.

Kritiken riktas mot brister i journalföringen.

 

Kritiken riktas mot brister i journalföringen.