2016-06-20 18:50

2016-06-20 18:50

Fullmäktige antog majoritetbudget

KARLSTAD: Ny gymnasieskola klubbad

Majoritetens budget klubbades igenom när fullmäktige behandlade budgeten för 2017.
En ny gymnasieskola är den största satsningen.

Med siffrorna 31–22 röstades på måndagen den sittande politiska majoritetens budgetförslag igenom i kommunfullmäktige i Karlstads kommun. Åtta avstod från att rösta. Det var V och SD.

Fokus i 2017 års budget ligger på de unga. 400 miljoner kronor ska satsas på en om- och tillbyggnad av Sundstagymnasiet samtidigt som Älvkullegymnasiet läggs ner. Det är kommunens största investering någonsin.

– Vi satsar bland annat även 18 miljoner kronor på att minska barngruppernas storlek för förskolebarnen, säger kommunalrådet Peter Kullgren (KD).

Debatten blev livlig på mötet och mycket handlade om skolan där S håller med om gymnasiesatsningen, men vill se en annan fördelning av övriga skolpengar så att de räcker även till andra samhällsområden.

– S vill inte prioritera kärnverksamheten, hävdar Kullgren.

Det rådde även oenighet om detaljplaneberedskapen bör förbättras. Det anser S.

– Inte alls. Vi har planer för 8 000 bostäder, säger Kullgren.

Med siffrorna 31–22 röstades på måndagen den sittande politiska majoritetens budgetförslag igenom i kommunfullmäktige i Karlstads kommun. Åtta avstod från att rösta. Det var V och SD.

Fokus i 2017 års budget ligger på de unga. 400 miljoner kronor ska satsas på en om- och tillbyggnad av Sundstagymnasiet samtidigt som Älvkullegymnasiet läggs ner. Det är kommunens största investering någonsin.

– Vi satsar bland annat även 18 miljoner kronor på att minska barngruppernas storlek för förskolebarnen, säger kommunalrådet Peter Kullgren (KD).

Debatten blev livlig på mötet och mycket handlade om skolan där S håller med om gymnasiesatsningen, men vill se en annan fördelning av övriga skolpengar så att de räcker även till andra samhällsområden.

– S vill inte prioritera kärnverksamheten, hävdar Kullgren.

Det rådde även oenighet om detaljplaneberedskapen bör förbättras. Det anser S.

– Inte alls. Vi har planer för 8 000 bostäder, säger Kullgren.