2016-06-14 06:00

2016-06-14 06:00

Utreder om polishuset ska byggas ut

KARLSTAD: "Det måste till en radikal lösning på bristen på lokaler"

I åratal har polisen i Karlstad varit trångbodda. Dagens polishus är byggt för 150 personer, men numera arbetar över 400 anställda här.
Därför är önskemålet en tre våningar hög tillbyggnad med källare.
– Vi genomför nu en lokalutredning som ska vara klar efter sommaren.

Det säger Magnus Hagström, lokalförsörjningschef vid polisen i Bergslagen.

När polishuset stod klart 1999 var det tänkt som en ren administrationsbyggnad för 150 personer, men ganska omgående stängdes stationerna i city, på Våxnäs och Kronoparken och flyttades till nybygget.

Sedan har ännu fler anställda förts över dit från polisstationerna i kranskommunerna. Nu jobbar över 400 personer i polishuset.

Få egna rum

– I dag är det väldigt trångt och något måste göras. Det finns ont om egna rum och många sitter i öppna kontorslandskap och ventilationen i huset är dålig, säger Anette Näsström, ordförande i polisförbundet i Värmland.

Sedan något år har dagens lokaler kompletterats med en två våningar hög tillfällig moduldel där bland annat en kriminalavdelning sitter, men det räcker inte alls.

– Nej, det behövs betydligt mycket större ytor. Värst är läget för gränspolisen och rättsenheten, säger Anette Näsström.

– Det måste till en radikal lösning på bristen på lokaler och det samma gäller för dagens parkering. Vissa dagar är det fullständig kaos där. Det behövs även en större reception, säger polisens regionala huvudskyddsombud Patrik Danielsson.

Polismyndigheten känner förstås till trångboddheten i Karlstad och nu pågår det en lokalutredning som ska vara klar efter semestern.

– Vi vill ta reda på vilka behov som finns och därefter ska det tas beslut om en förstudie ska inledas. Sedan väntar i så fall en planeringsstudie innan en tillbyggnad kan bli aktuell. Vi ska även se på möjligheten att placera en del anställda på andra håll i Karlstad, säger Magnus Hagström.

Men det kommer att ta tid innan ett utbyggt polishus kan stå klart.

– Det handlar nog om tre, fyra år. Det behövs en rejäl tillbyggnad. Vårt önskemål är en tre våningar hög tillbyggnad med källare, säger Leif Svensson, sektionschef för polisens kontaktcenter Bergslagen.

Ännu fler moduler

Under våren har ytterligare en verksamhet, polisens kontaktcenter, öppnat i polishuset.

– Personalen ska bland annat ta emot anmälningar och tips från allmänheten och starta utredningar. Vi har redan anställt 21 personer och de ska kompletteras med cirka tio till.

Denna verksamhet huserar nu i temporära lokaler.

– Därför ska polishuset utökas med fler moduler. En tvåvåningsbyggnad ska vara på plats den 1 november, säger Leif Svensson.

Det säger Magnus Hagström, lokalförsörjningschef vid polisen i Bergslagen.

När polishuset stod klart 1999 var det tänkt som en ren administrationsbyggnad för 150 personer, men ganska omgående stängdes stationerna i city, på Våxnäs och Kronoparken och flyttades till nybygget.

Sedan har ännu fler anställda förts över dit från polisstationerna i kranskommunerna. Nu jobbar över 400 personer i polishuset.

Få egna rum

– I dag är det väldigt trångt och något måste göras. Det finns ont om egna rum och många sitter i öppna kontorslandskap och ventilationen i huset är dålig, säger Anette Näsström, ordförande i polisförbundet i Värmland.

Sedan något år har dagens lokaler kompletterats med en två våningar hög tillfällig moduldel där bland annat en kriminalavdelning sitter, men det räcker inte alls.

– Nej, det behövs betydligt mycket större ytor. Värst är läget för gränspolisen och rättsenheten, säger Anette Näsström.

– Det måste till en radikal lösning på bristen på lokaler och det samma gäller för dagens parkering. Vissa dagar är det fullständig kaos där. Det behövs även en större reception, säger polisens regionala huvudskyddsombud Patrik Danielsson.

Polismyndigheten känner förstås till trångboddheten i Karlstad och nu pågår det en lokalutredning som ska vara klar efter semestern.

– Vi vill ta reda på vilka behov som finns och därefter ska det tas beslut om en förstudie ska inledas. Sedan väntar i så fall en planeringsstudie innan en tillbyggnad kan bli aktuell. Vi ska även se på möjligheten att placera en del anställda på andra håll i Karlstad, säger Magnus Hagström.

Men det kommer att ta tid innan ett utbyggt polishus kan stå klart.

– Det handlar nog om tre, fyra år. Det behövs en rejäl tillbyggnad. Vårt önskemål är en tre våningar hög tillbyggnad med källare, säger Leif Svensson, sektionschef för polisens kontaktcenter Bergslagen.

Ännu fler moduler

Under våren har ytterligare en verksamhet, polisens kontaktcenter, öppnat i polishuset.

– Personalen ska bland annat ta emot anmälningar och tips från allmänheten och starta utredningar. Vi har redan anställt 21 personer och de ska kompletteras med cirka tio till.

Denna verksamhet huserar nu i temporära lokaler.

– Därför ska polishuset utökas med fler moduler. En tvåvåningsbyggnad ska vara på plats den 1 november, säger Leif Svensson.