2016-06-14 14:13

2016-06-14 14:13

Nollvision för självmord

VÄRMLAND: Fler dör av självmord än i trafiken

Fler värmlänningar dör genom självmord än i trafikolyckor.
Nu rustar samhällets aktörer gemensamt för en nollvision för självmord i länet.

– En del kallar oss naiva, säger Gert Ohlsson, landstingsråd (FP). De menar att det inte går att förhindra alla självmord. Men vi vill göra vad vi kan. Vi vill visa att det här är viktigt, och att vi måste börja prata om självmord i alla möjliga sammanhang.

– Jag vill sprida budskapet att det finns alltid hjälp att få. Det finns det. Det finns alltid ett alternativ till självmord. Men ibland måste man själv, eller en anhörig, ta initiativ och söka den hjälpen.

Det var i fjol som landstingsstyrelsen i Värmland antog nollvisionen för självmord.

– Det är ett folkhälsoproblem, säger Karin Haster, som är regional samordnare för självmordspreventionen i Värmland.

År 2014 tog 37 värmlänningar sitt liv. Tio omkom i trafiken.

– Det är viktigt att komma ihåg att på varje fullbordat självmord går det tio självmordsförsök, säger Karin Haster.

– Det här berör alla delar i samhället. Vi måste samarbeta och ha en organisation om vi ska lyckas.

Samhällsaktörer och frivilligorganisationer

Nu samlas de goda krafterna i Värmland för att göra gemensam sak. Kommuner och andra samhällsaktörer sluter upp vid landstingets sida, och frivilligorganisationer kommer till.

Under våren har planeringen för samverkan påbörjats, och i höst kan arbetet med en länsgemensam handlingsplan komma i gång.

På flera håll är arbetet redan i gång.

I Torsby Sunne och Hagfors samarbetar sedan flera år tillbaka kommunerna med räddningstjänst, polis, sjukvård och Svenska kyrkan för att förebygga självmord. Där har det också gjorts stora utbildningsinsatser.

Felicia Weinberg, biträdande socialchef i Torsby berättar att det väl utvecklade samarbetet finns i det akuta ögonblicket när samtalet kommer till SOS att någon når dåligt men också når långt ut i samhällets olika grenar.

– Sysselsättning, att fånga upp personer som mår dåligt och se till att de får en meningsfull vardag är också en del i arbetet.

I Grums kommun pågår också insatser på många håll.

– På sista tiden har vi intensifierat arbetet, säg verksamhetschef Margareta Rudner.

Hon berättar om ett målmedvetet arbete där kommunens olika verksamheter bildar skyddsnät för att fånga upp och stödja människor som finns i riskzonen, och där föreningslivet nu också bjuds in till en samlad utbildningsinsats och samverkan.

Alla kan göra skillnad

Den ideella organisationen Suicide zero, som verkar för att öka kunskapen runt självmord och självmordförsök, ställer sig bakom denna samverkan för nollvision.

– Vi är väldigt glada över att Värmland tagit det här initativet, säger Marie Niljung, som är volontär.

– Men, säger hon, vi ska komma ihåg att det här är något som berör oss alla. Här kan v vi alla göra skillnad som medmänniskor. Vi måste våga fråga vår vän eller grannen som drabbats av en livskris eller verkar må dåligt.

– En del kallar oss naiva, säger Gert Ohlsson, landstingsråd (FP). De menar att det inte går att förhindra alla självmord. Men vi vill göra vad vi kan. Vi vill visa att det här är viktigt, och att vi måste börja prata om självmord i alla möjliga sammanhang.

– Jag vill sprida budskapet att det finns alltid hjälp att få. Det finns det. Det finns alltid ett alternativ till självmord. Men ibland måste man själv, eller en anhörig, ta initiativ och söka den hjälpen.

Det var i fjol som landstingsstyrelsen i Värmland antog nollvisionen för självmord.

– Det är ett folkhälsoproblem, säger Karin Haster, som är regional samordnare för självmordspreventionen i Värmland.

År 2014 tog 37 värmlänningar sitt liv. Tio omkom i trafiken.

– Det är viktigt att komma ihåg att på varje fullbordat självmord går det tio självmordsförsök, säger Karin Haster.

– Det här berör alla delar i samhället. Vi måste samarbeta och ha en organisation om vi ska lyckas.

Samhällsaktörer och frivilligorganisationer

Nu samlas de goda krafterna i Värmland för att göra gemensam sak. Kommuner och andra samhällsaktörer sluter upp vid landstingets sida, och frivilligorganisationer kommer till.

Under våren har planeringen för samverkan påbörjats, och i höst kan arbetet med en länsgemensam handlingsplan komma i gång.

På flera håll är arbetet redan i gång.

I Torsby Sunne och Hagfors samarbetar sedan flera år tillbaka kommunerna med räddningstjänst, polis, sjukvård och Svenska kyrkan för att förebygga självmord. Där har det också gjorts stora utbildningsinsatser.

Felicia Weinberg, biträdande socialchef i Torsby berättar att det väl utvecklade samarbetet finns i det akuta ögonblicket när samtalet kommer till SOS att någon når dåligt men också når långt ut i samhällets olika grenar.

– Sysselsättning, att fånga upp personer som mår dåligt och se till att de får en meningsfull vardag är också en del i arbetet.

I Grums kommun pågår också insatser på många håll.

– På sista tiden har vi intensifierat arbetet, säg verksamhetschef Margareta Rudner.

Hon berättar om ett målmedvetet arbete där kommunens olika verksamheter bildar skyddsnät för att fånga upp och stödja människor som finns i riskzonen, och där föreningslivet nu också bjuds in till en samlad utbildningsinsats och samverkan.

Alla kan göra skillnad

Den ideella organisationen Suicide zero, som verkar för att öka kunskapen runt självmord och självmordförsök, ställer sig bakom denna samverkan för nollvision.

– Vi är väldigt glada över att Värmland tagit det här initativet, säger Marie Niljung, som är volontär.

– Men, säger hon, vi ska komma ihåg att det här är något som berör oss alla. Här kan v vi alla göra skillnad som medmänniskor. Vi måste våga fråga vår vän eller grannen som drabbats av en livskris eller verkar må dåligt.

Stödkonsert på Nöjesfabriken

Den 26 augusti är det Våga fråga, en stödkonsert för Suicide zero på Nöjesfabriken i Karlstad. Marie Niljung säger att det handlar om att sprida information, att samla in pengar för att kunna sprida ännu mer information men också att göra upp med den skam som människor fortfarande kan uppleva runt psykiska problem. På scenen: Nino Ramsby, Sara Löfgren, Alabama Lovesnakes, Anna Stadling, Tina Ahlin, Mia Karlsson, Zinat Pirzadeh.

Källa: