2016-06-14 08:05

2016-06-14 08:08

Edebäcksgatan klar i höst – eller nästa vår

KARLSTAD: Efter två år och 14 miljoner

Arbetet på Edebäcksgatan har redan pågått i över två år. Nu beräknas den sista etappen att dra ut på tiden ytterligare.
– Nu är det nästintill klart, vi ska lägga en topp på södra delen av gatan när vi vet att det har satt sig, säger byggledare Johan Törngren, Karlstad kommun.

Arbetet på Edebäcksgatan på Södra Kroppkärr i Karlstad inleddes i maj 2014. Då var planen att arbetet skulle ta ett halvår, men projektet har förlängts i flera omgångar och kan nu komma att tangera en total arbetstid på tre år innan det är helt färdigt.

– Egentligen har vi gjort två jobb under den här tiden, säger Johan Törngren.

Kommunen hade planerat för ett byte av dagvattenledningarna på Edebäcksgatan samt dess sidogator. Men när arbetet påbörjades visade det sig att spillvattenledningarna var i så dåligt skick att även de behövde bytas.

– Då fick vi påbörja ett nytt jobb, säger Johan Törngren. Vi visste inte att spillvattenledningarna var så dåliga, det är gamla keramiska ledningar. Det finns sådana här gamla ledningar lite överallt i hela Sverige, det vet vi, problemet är att vi inte vet hur länge de håller.

Han menar att det borde ha gjorts en samlad undersökning innan arbetet började för att spara både tid och pengar.

– Egentligen skulle vi ha undersökt och projekterat för båda arbetena från början, det hade vi tjänat på. Det var en miss vi gjorde, så är det.

Sammantaget har arbetet kostat omkring 14 miljoner kronor.

– Det är lite högre än vad man kan räkna med för den här sortens arbete, säger Johan Törngren. Men det är ändå 1,1 kilometer ledning som har lagts.

Vid sidan av vatten- och avloppsarbetet har Karlstad elnät bytt både ledningar och stolpar på gatan. Det är en av sakerna som fortfarande inte är helt klara.

– Det fattas fortfarande några stolpar och det behöver städas och sås nytt gräs, säger Johan Törngren. Det är småsaker, men det måste ju fortfarande göras.

Enligt byggledaren kommer städningsarbetet att vara avklarat innan semestern och nu på måndag börjar bussarna gå igen.

Det enda som alltså återstår är det sista topplagret av beläggningen på den södra delen av gatan. Som beräknas bli gjort i höst, eller i vår.

– Vi väntar för att det första lagret ska få sätta sig ordentligt så att det inte blir håligheter, säger Johan Törngren. Det är relativt nygrävt på den södra delen av gatan och vi tycker att det är bättre att ha en fin topp som håller, det är därför vi väntar.

Arbetet på Edebäcksgatan på Södra Kroppkärr i Karlstad inleddes i maj 2014. Då var planen att arbetet skulle ta ett halvår, men projektet har förlängts i flera omgångar och kan nu komma att tangera en total arbetstid på tre år innan det är helt färdigt.

– Egentligen har vi gjort två jobb under den här tiden, säger Johan Törngren.

Kommunen hade planerat för ett byte av dagvattenledningarna på Edebäcksgatan samt dess sidogator. Men när arbetet påbörjades visade det sig att spillvattenledningarna var i så dåligt skick att även de behövde bytas.

– Då fick vi påbörja ett nytt jobb, säger Johan Törngren. Vi visste inte att spillvattenledningarna var så dåliga, det är gamla keramiska ledningar. Det finns sådana här gamla ledningar lite överallt i hela Sverige, det vet vi, problemet är att vi inte vet hur länge de håller.

Han menar att det borde ha gjorts en samlad undersökning innan arbetet började för att spara både tid och pengar.

– Egentligen skulle vi ha undersökt och projekterat för båda arbetena från början, det hade vi tjänat på. Det var en miss vi gjorde, så är det.

Sammantaget har arbetet kostat omkring 14 miljoner kronor.

– Det är lite högre än vad man kan räkna med för den här sortens arbete, säger Johan Törngren. Men det är ändå 1,1 kilometer ledning som har lagts.

Vid sidan av vatten- och avloppsarbetet har Karlstad elnät bytt både ledningar och stolpar på gatan. Det är en av sakerna som fortfarande inte är helt klara.

– Det fattas fortfarande några stolpar och det behöver städas och sås nytt gräs, säger Johan Törngren. Det är småsaker, men det måste ju fortfarande göras.

Enligt byggledaren kommer städningsarbetet att vara avklarat innan semestern och nu på måndag börjar bussarna gå igen.

Det enda som alltså återstår är det sista topplagret av beläggningen på den södra delen av gatan. Som beräknas bli gjort i höst, eller i vår.

– Vi väntar för att det första lagret ska få sätta sig ordentligt så att det inte blir håligheter, säger Johan Törngren. Det är relativt nygrävt på den södra delen av gatan och vi tycker att det är bättre att ha en fin topp som håller, det är därför vi väntar.