2016-06-13 17:40

2016-06-13 17:40

Varför en uppsats om bröstcancer och sex?

Hallå där...

... sjuksköterskan Malin Sjödahl som tillsammans med kollegan Linda Kastås fått pris av Vårdförbundet för sin C-uppsats om bröstcancer och sex.

– För att det inte pratas om det. Sexualiteten påverkas av en mängd olika sjukdomar, men det är ganska svårt att veta när och hur man ska ta upp frågan. Det är väldigt privat och kan vara svårt både för sjuksköterskan och patienten.

– Uppsatsen heter ”Påverkan på sexualitet hos kvinnor som genomgått masektomi.” Masektomi är när hela bröstet opereras bort vid bröstcancer.

Vad kom ni fram till?

– Vi tittade på tre olika dimensioner: sexuell självuppfattning, sexuell funktion och sexuella relationer. Vi kom fram till att kvinnor kan ha påverkan inom alla områden och att omfattningen varierar väldigt mycket.

– Vi tittade också på kvinnor som gjort en bröstrekonstruktion och kom fram till att det inte betyder att problemen försvinner.

Hur kan sjukvårdspersonal prata om sex på ett bra sätt?

– Man kan börja med att säga att många i samma situation upplever att sexualiteten påverkas och fråga hur patienten upplever sin sexualitet just nu.

Är det här frågor du vill jobba med framöver?

– Vi tycker båda att arbetet med uppsatsen varit väldigt intressant. Det finns mycket kvar att göra när det gäller att se hela patienten. Sexualiteten är en viktig del av hälsan.

Stipendiet är på 5000 kronor – vad ska ni göra för pengarna?

– Vi har inte riktigt bestämt det än, men vi har pratat om att göra en semesterresa tillsammans i augusti.

– För att det inte pratas om det. Sexualiteten påverkas av en mängd olika sjukdomar, men det är ganska svårt att veta när och hur man ska ta upp frågan. Det är väldigt privat och kan vara svårt både för sjuksköterskan och patienten.

– Uppsatsen heter ”Påverkan på sexualitet hos kvinnor som genomgått masektomi.” Masektomi är när hela bröstet opereras bort vid bröstcancer.

Vad kom ni fram till?

– Vi tittade på tre olika dimensioner: sexuell självuppfattning, sexuell funktion och sexuella relationer. Vi kom fram till att kvinnor kan ha påverkan inom alla områden och att omfattningen varierar väldigt mycket.

– Vi tittade också på kvinnor som gjort en bröstrekonstruktion och kom fram till att det inte betyder att problemen försvinner.

Hur kan sjukvårdspersonal prata om sex på ett bra sätt?

– Man kan börja med att säga att många i samma situation upplever att sexualiteten påverkas och fråga hur patienten upplever sin sexualitet just nu.

Är det här frågor du vill jobba med framöver?

– Vi tycker båda att arbetet med uppsatsen varit väldigt intressant. Det finns mycket kvar att göra när det gäller att se hela patienten. Sexualiteten är en viktig del av hälsan.

Stipendiet är på 5000 kronor – vad ska ni göra för pengarna?

– Vi har inte riktigt bestämt det än, men vi har pratat om att göra en semesterresa tillsammans i augusti.