2016-06-11 06:00

2016-06-11 08:07

Skolbygget har försenats

KARLSTAD: Redan i augusti 2015 skulle det ha varit spaden i marken vid Västerstrandsskolan

Om- och tillbyggnaden av Västerstrandsskolan har försenats kraftigt. Planen var att projektet skulle ha påbörjats redan i augusti 2015.
Bakgrunden är protester från grannar mot att de inte har fått yttra sig och från en föräldragrupp som har kritiserat den nya utemiljön.

Det är rejält trångt på Västerstrandsskolan. Här går i dag cirka 340 elever och de har blivit fler de senaste åren på grund av skolnedläggningar och byggande av nya bostadsområden.

– Behovet av en större skola är stort eftersom den dessutom är sliten, säger Pernilla Kortzon på Karlstads kommun som är projektledare för om- och tillbyggnaden av skolan.

Bygget stoppades

I augusti 2015 skulle arbetena ha dragits i gång med den första etappen, en byggnad med nya klassrum, en förskoleavdelning och en utbyggnad av köket. Men så blev det inte.

– Nej, länsstyrelsen stoppade en flytt av några fjärrvärmeledningar. Det handlade om en del juridiska formuleringar.

Sedan kom en föräldragrupp under hösten in med kritik mot att lekytorna skulle bli för små och det gjorde att stadsbyggnadsnämnden sköt upp beslutet om att ge bygglov i väntan på utredning.

Därefter upphävde länsstyrelsen bygglovet eftersom några grannar inte fick yttra sig om en flytt av underjordiska ledningar.

Och nu har tre grannar överklagat det beviljade bygglovet eftersom de anser att de inte har fått yttra sig om utbyggnaden av skolan som de bland annat menar även leder till ökad trafik.

– Det hela ska avgöras av länsstyrelsen och det kan ta upp till fyra månader innan de fattar beslut. Får vi sedan klartecken måste det först till pålning. Det innebär att det tidigast kan bli byggstart sent i höst. Byggtiden är sedan beräknad till cirka 1,5 år.

Elever kan flyttas

Samtidigt arbetar kommunen med etapp två av utbyggnaden som bland annat innehåller en ny sporthall med fullmått, klassrum och fritidslokaler.

– Förhoppningen är att etapperna ska kunna byggas ungefär samtidigt och att vi dessutom kan kapa byggtiden. Planen var först att eleverna skulle gå kvar på skolan under projektet, men nu ser vi på möjligheten att flytta dem till andra lokaler, säger Pernilla Kortzon.

Totalkostnaden för om- och tillbyggnaden är 114,5 miljoner kronor. Skolan dimensioneras för 400 elever och 60 förskolebarn.

Det är rejält trångt på Västerstrandsskolan. Här går i dag cirka 340 elever och de har blivit fler de senaste åren på grund av skolnedläggningar och byggande av nya bostadsområden.

– Behovet av en större skola är stort eftersom den dessutom är sliten, säger Pernilla Kortzon på Karlstads kommun som är projektledare för om- och tillbyggnaden av skolan.

Bygget stoppades

I augusti 2015 skulle arbetena ha dragits i gång med den första etappen, en byggnad med nya klassrum, en förskoleavdelning och en utbyggnad av köket. Men så blev det inte.

– Nej, länsstyrelsen stoppade en flytt av några fjärrvärmeledningar. Det handlade om en del juridiska formuleringar.

Sedan kom en föräldragrupp under hösten in med kritik mot att lekytorna skulle bli för små och det gjorde att stadsbyggnadsnämnden sköt upp beslutet om att ge bygglov i väntan på utredning.

Därefter upphävde länsstyrelsen bygglovet eftersom några grannar inte fick yttra sig om en flytt av underjordiska ledningar.

Och nu har tre grannar överklagat det beviljade bygglovet eftersom de anser att de inte har fått yttra sig om utbyggnaden av skolan som de bland annat menar även leder till ökad trafik.

– Det hela ska avgöras av länsstyrelsen och det kan ta upp till fyra månader innan de fattar beslut. Får vi sedan klartecken måste det först till pålning. Det innebär att det tidigast kan bli byggstart sent i höst. Byggtiden är sedan beräknad till cirka 1,5 år.

Elever kan flyttas

Samtidigt arbetar kommunen med etapp två av utbyggnaden som bland annat innehåller en ny sporthall med fullmått, klassrum och fritidslokaler.

– Förhoppningen är att etapperna ska kunna byggas ungefär samtidigt och att vi dessutom kan kapa byggtiden. Planen var först att eleverna skulle gå kvar på skolan under projektet, men nu ser vi på möjligheten att flytta dem till andra lokaler, säger Pernilla Kortzon.

Totalkostnaden för om- och tillbyggnaden är 114,5 miljoner kronor. Skolan dimensioneras för 400 elever och 60 förskolebarn.