2016-06-10 15:49

2016-06-10 15:49

Vill bygga nya studentbostäder

KARLSTAD

Svenska studenthus vill bygga nya studentbostäder i Karlstad.

Bolaget, som ännu så länge inte har något bestånd i Värmland, har dragit i gång ett samarbetsprojekt med fastighetsbolaget Wermlands invest om att bebygga en tomt intill Rosenborgsgatan söder om Mariebergsskolan.

Totalt planerar man för cirka 220 nya lägenheter. Det handlar om ettor på 21 kvadratmeter. Husen planeras att ligga nära den nya idrottshallen för Mariebergsskolan som kommunen ska bygga. Än så länge är det tidigt i processen.

– Vi är även intresserade av att bygga studentbostäder intill vattentornet på Kronoparken. Här skulle det kunna handla om 200–300 lägenheter, säger Fredrik Blom på Svenska studenthus.

Bolaget, som ännu så länge inte har något bestånd i Värmland, har dragit i gång ett samarbetsprojekt med fastighetsbolaget Wermlands invest om att bebygga en tomt intill Rosenborgsgatan söder om Mariebergsskolan.

Totalt planerar man för cirka 220 nya lägenheter. Det handlar om ettor på 21 kvadratmeter. Husen planeras att ligga nära den nya idrottshallen för Mariebergsskolan som kommunen ska bygga. Än så länge är det tidigt i processen.

– Vi är även intresserade av att bygga studentbostäder intill vattentornet på Kronoparken. Här skulle det kunna handla om 200–300 lägenheter, säger Fredrik Blom på Svenska studenthus.