2016-06-10 22:21

2016-06-10 22:50

Rökutveckling på Östra Torggatan

KARLSTAD

Räddningstjänsten fick vid 22-tiden på fredagen göra en utryckning till Östra Torggatan på en misstänkt brand.

Larmet kom in som brand i byggnad på Östra Torggatan 9 i centrala Karlstad.

Men det som uppfattades som en möjlig brand visade sig vara misstänkt brandrök från ett ventilationsschakt.

- Vi misstänker att det rörde sig om matlagning, kanske från Burger King eller någon annan restaurang där. Det finns inga spår efter någon brand i alla fall, säger Björn Johansson, räddningschef i beredskap.

Larmet kom in som brand i byggnad på Östra Torggatan 9 i centrala Karlstad.

Men det som uppfattades som en möjlig brand visade sig vara misstänkt brandrök från ett ventilationsschakt.

- Vi misstänker att det rörde sig om matlagning, kanske från Burger King eller någon annan restaurang där. Det finns inga spår efter någon brand i alla fall, säger Björn Johansson, räddningschef i beredskap.