2016-06-10 18:28

2016-06-10 18:28

IT-service läggs ned

KARLSTAD: Kommunen tror på besparing

14 anställda berörs när Karlstads kommun lägger ner den egna IT-servicen.
Nu ska en privat leverantör ta över.

Syftet med att låta någon annan ta hand om alla problem som uppstår med datorer och skrivare är att spara pengar.

– Analysen vi gjort säger att vi kan förvänta oss besparingar om vi låter en och samma leverantör ta hand om hela livscykeln, säger kommunens IT-chef Lotta Wahlén.

I dag åker de 14 på kommunens drift- och clientservice ut till skolor, förvaltningar och all annan kommunal verksamhet när datorer och skrivare krånglar och där problemen inte går att lösa på telefon.

Samma företag

Tanken är nu att ett och samma företag, en leverantör, ska stå för allt från leverans och installation till service av utrustningen.

Berörd personal tvivlar på att det leder till några besparingar.

Men de garanteras fortsatt anställning i det företag som vinner den kommande upphandlingen.

Kommunen erbjuder också andra lösningar för de som väljer att avsluta sin kommunala anställning. En klumpsumma på upp till 200 000 kronor i avgångsvederlag och olika förtida pensionslösningar.

Syftet med att låta någon annan ta hand om alla problem som uppstår med datorer och skrivare är att spara pengar.

– Analysen vi gjort säger att vi kan förvänta oss besparingar om vi låter en och samma leverantör ta hand om hela livscykeln, säger kommunens IT-chef Lotta Wahlén.

I dag åker de 14 på kommunens drift- och clientservice ut till skolor, förvaltningar och all annan kommunal verksamhet när datorer och skrivare krånglar och där problemen inte går att lösa på telefon.

Samma företag

Tanken är nu att ett och samma företag, en leverantör, ska stå för allt från leverans och installation till service av utrustningen.

Berörd personal tvivlar på att det leder till några besparingar.

Men de garanteras fortsatt anställning i det företag som vinner den kommande upphandlingen.

Kommunen erbjuder också andra lösningar för de som väljer att avsluta sin kommunala anställning. En klumpsumma på upp till 200 000 kronor i avgångsvederlag och olika förtida pensionslösningar.