2016-06-02 06:00

2016-06-02 07:10

Tjänar på snåla lampor

KARLSTAD: Kommunen har sparat 1,3 miljoner årligen på att byta ut gammal belysning

Karlstads kommun byter ut allt mer av gatubelysningen mot mer energieffektiva ljuskällor, framför allt LED-lampor och det ger stora besparingar.
– Sedan 2009 har vi minskat förbrukningen med 14 procent och det har gjort att vi har sparat 1,3 miljoner kronor årligen.

Det berättar David Risfalk, utvecklare inom offentlig belysning på Karlstads kommun. De senaste åren har man bytt ut allt mer av gatubelysningen mot LED och bara hittills i år har det gjorts stora satsningar.

De stora lederna

– Vi har koncentrerat oss på att byta ut på sådana ställen där vi har haft lampor med högst effekter. Det är där som besparingen blir som störst.

– Hittills i år har vi bland annat bytt från orangea högtrycksnatriumlampor till LED-lampor på Karl IX:s gata, Hagalundsvägen, Klaraborgsgatan, Rudsvägen, Sundstavägen och Hagaleden, säger David Risfalk.

Mycket längre brinntid

Och sådana satsningar ger stora besparingar över tid. Förra året var den totala elförbrukningen 7,28 miljoner kilowattimmar för kommunens belysningsnät, något som kan jämföras med cirka 8,5 miljoner kilowattimmar 2009.

– Det innebär att vi har minskat förbrukningen med 14 procent och det har gjort att vi har sparat 1,3 miljoner kronor i rena energipengar.

– Till det kan läggas att vi även sparar mycket pengar på att inte behöva byta trasiga lampor lika ofta som tidigare. Normalt sett håller en högtrycksnatriumlampa i fyra, fem år, medan en LED-lampa håller i cirka 25 år.

Kommunen hade satt som mål att minska förbrukningen av el på gatubelysningssidan med 10 procent till 2015 och med 15 procent till 2020 och det målet är alltså nästan redan uppfyllt. Därför blir det upp till politikerna att sätta upp ett nytt mål.

– I år investerar vi 4 miljoner kronor på mer energieffektiv belysning och det är ungefär vi har legat de senaste åren. Hittills har vi bytt ut cirka 10 procent av våra belysningspunkter i kommunen, säger David Risfalk.

Svagare på natten

I samband med bytet av gatulampor inför kommunen även andra sätt att spara energi på.

– Ja, på de flesta ställena som vi har bytt har vi även infört ett system med nattsänkning där lampornas effekt minskas till hälften vanligtvis mellan 23 och 05.

– På Kronoparken har vi i år dessutom infört närvarostyrd belysning på alla gång- och cykelvägar söder om Sommargatan.

– Där sänks ljusstyrkan ner till 30 procent när ingen är i närheten. Vi tittar även på fler ställen i stan där vi kan införa detta.

Det berättar David Risfalk, utvecklare inom offentlig belysning på Karlstads kommun. De senaste åren har man bytt ut allt mer av gatubelysningen mot LED och bara hittills i år har det gjorts stora satsningar.

De stora lederna

– Vi har koncentrerat oss på att byta ut på sådana ställen där vi har haft lampor med högst effekter. Det är där som besparingen blir som störst.

– Hittills i år har vi bland annat bytt från orangea högtrycksnatriumlampor till LED-lampor på Karl IX:s gata, Hagalundsvägen, Klaraborgsgatan, Rudsvägen, Sundstavägen och Hagaleden, säger David Risfalk.

Mycket längre brinntid

Och sådana satsningar ger stora besparingar över tid. Förra året var den totala elförbrukningen 7,28 miljoner kilowattimmar för kommunens belysningsnät, något som kan jämföras med cirka 8,5 miljoner kilowattimmar 2009.

– Det innebär att vi har minskat förbrukningen med 14 procent och det har gjort att vi har sparat 1,3 miljoner kronor i rena energipengar.

– Till det kan läggas att vi även sparar mycket pengar på att inte behöva byta trasiga lampor lika ofta som tidigare. Normalt sett håller en högtrycksnatriumlampa i fyra, fem år, medan en LED-lampa håller i cirka 25 år.

Kommunen hade satt som mål att minska förbrukningen av el på gatubelysningssidan med 10 procent till 2015 och med 15 procent till 2020 och det målet är alltså nästan redan uppfyllt. Därför blir det upp till politikerna att sätta upp ett nytt mål.

– I år investerar vi 4 miljoner kronor på mer energieffektiv belysning och det är ungefär vi har legat de senaste åren. Hittills har vi bytt ut cirka 10 procent av våra belysningspunkter i kommunen, säger David Risfalk.

Svagare på natten

I samband med bytet av gatulampor inför kommunen även andra sätt att spara energi på.

– Ja, på de flesta ställena som vi har bytt har vi även infört ett system med nattsänkning där lampornas effekt minskas till hälften vanligtvis mellan 23 och 05.

– På Kronoparken har vi i år dessutom infört närvarostyrd belysning på alla gång- och cykelvägar söder om Sommargatan.

– Där sänks ljusstyrkan ner till 30 procent när ingen är i närheten. Vi tittar även på fler ställen i stan där vi kan införa detta.

Här byts det belysning

Här har kommunen bytt till energieffektivare LED-belysning; Karl IX:s gata, Hagalundsvägen, Klaraborgsgatan, Jungmansgatan, Rudsvägen, Sundstavägen, Hagaleden, Gravaleden, Norra infarten, gamla Skårevägen, länsväg 700 vid Norsbron.

Gamla kvicksilverlampor ersätts med energieffektivare belysning bland annat i Hagaparken, återstående del av Stadsträdgården, i Tysta parken, på delar av Orrholmen och vägen upp till vattentornet på Herrhagen.

Långgatan i Vålberg får ny gc-belysning/vägbelysning.

I Greveparken har det monterats nya ledstrålkastare för att lysa upp träden.

Den närvarostyrda belysningen på Kronoparken är nu driftsatt.

Tio gång- och cykelportar kommer att få förbättrad belysning.

Ett antal huvudlekplatser får belysning.