2016-06-02 16:27

2016-06-02 16:27

Pris till ängarnas väktare

Landshövdingen delade ut diplom till Årets slåttergubbe

– Jättekul med uppskattning, sa Björn Karlsson som tillsammans med Frida Tuvander utsågs till Årets slåttergubbe av Länsstyrelsen i Värmland.

Priset delas ut varje år till någon som sköter ängsmark på ett sätt som gynnar ängens speciella arter.

Nomineringarna görs av allmänheten och en jury med representanter från länsstyrelsen, Hushållningssällskapet, Region Värmland, Naturskyddsföreningen och Värmlands hembygdsförening utser vinnaren.

Bevara arter

Slåttergubben som fått ge namn åt priset är en av det arter som är beroende av slåttern för trivas.

– Länsstyrelsen har miljömål och att uppmärksamma slåttern är ett sätt att bevara dels artrikedomen men också kunskapen om hur man gör. Det handlar om både natur och kultur, säger Maria Sundqvist, biolog på Länsstyrelsen i Värmland.

I år föll valet på Frida Tuvander och Björn Karlsson som tillsammans sköter gården Malmbackarna i Hagfors kommun.

De har skött gården, som ägs av Bergvik skog, i 19 år. När de kom dit var det igenväxt med sly och granskog och själva hade de ingen tidigare erfarenhet. Ett tufft läge med andra ord.

– Vi tyckte det roligt, och det blir roligare hela tiden, säger Björn Karlsson.

Slår med lie

Med åren har arter kommit tillbaka som det bara fanns så rester kvar av när de började sitt arbete.

– Det har varit en väldigt positiv upplevelse, säger Björn Karlsson.

Och det är inte bara blommor det handlar om.

– Det är en av Sveriges rikaste ängssvampslokaler, berättar Frida Tuvander.

I mitten av juli börjar de med slåttern. De slår med lie och bärgar höet.

Paret fick ta emot ett diplom och en torrnålsgravyr av landshövding Kennet Johansson vid en ceremoni i Residenset i Karlstad. Konstnärinnan Gertrud Samén har gjort gravyren speciellt för Årets slåtergubbe som delas ut för sjätte gången.

Så här löd juryns motivering: ”För att på ett förtjänstfullt sätt under många år ha skött traditionella hackslåttermarker i Värmlands län och därigenom bidragit till att bevara ängsmark och ängsbruk”

Priset delas ut varje år till någon som sköter ängsmark på ett sätt som gynnar ängens speciella arter.

Nomineringarna görs av allmänheten och en jury med representanter från länsstyrelsen, Hushållningssällskapet, Region Värmland, Naturskyddsföreningen och Värmlands hembygdsförening utser vinnaren.

Bevara arter

Slåttergubben som fått ge namn åt priset är en av det arter som är beroende av slåttern för trivas.

– Länsstyrelsen har miljömål och att uppmärksamma slåttern är ett sätt att bevara dels artrikedomen men också kunskapen om hur man gör. Det handlar om både natur och kultur, säger Maria Sundqvist, biolog på Länsstyrelsen i Värmland.

I år föll valet på Frida Tuvander och Björn Karlsson som tillsammans sköter gården Malmbackarna i Hagfors kommun.

De har skött gården, som ägs av Bergvik skog, i 19 år. När de kom dit var det igenväxt med sly och granskog och själva hade de ingen tidigare erfarenhet. Ett tufft läge med andra ord.

– Vi tyckte det roligt, och det blir roligare hela tiden, säger Björn Karlsson.

Slår med lie

Med åren har arter kommit tillbaka som det bara fanns så rester kvar av när de började sitt arbete.

– Det har varit en väldigt positiv upplevelse, säger Björn Karlsson.

Och det är inte bara blommor det handlar om.

– Det är en av Sveriges rikaste ängssvampslokaler, berättar Frida Tuvander.

I mitten av juli börjar de med slåttern. De slår med lie och bärgar höet.

Paret fick ta emot ett diplom och en torrnålsgravyr av landshövding Kennet Johansson vid en ceremoni i Residenset i Karlstad. Konstnärinnan Gertrud Samén har gjort gravyren speciellt för Årets slåtergubbe som delas ut för sjätte gången.

Så här löd juryns motivering: ”För att på ett förtjänstfullt sätt under många år ha skött traditionella hackslåttermarker i Värmlands län och därigenom bidragit till att bevara ängsmark och ängsbruk”