2016-06-02 05:59

2016-06-02 05:59

Lyser upp lekplatser och gc-portar

KARLSTAD: En del av det nya belysningsprogrammet

Belysning är en stor del av vår vardag och det är viktigt att den är bra utformad och rätt placerad. Karlstads kommun satsar nu på att lysa upp bland annat lekplatser och gång- och cykelportar.

Karlstads kommun tog nyligen fram ett nytt belysningsprogram och nu betas de planerna av steg för steg.

Ett exempel är att förbättra miljön vid ett antal lekplatser.

– Vi har valt ut ett antal huvudlekplatser i Karlstad där det i dag inte finns belysning och där kommer vi att sätta upp mastbelysning. Det är bland annat vid Aspdungen på Lorensberg, Aktiva parken på Kronoparken och Stensborg på Hagaborg, säger David Risfalk, utvecklare av offentlig belysning på kommunen.

En annan satsning under året är ljussättningen av ett tiotal gång- och cykelportar som i dag upplevs som mörka. De finns bland annat på Hultsberg, i Skåre och på Rud.

– Vi ska också införa solcellsbelysning vid sju skolskjutshållplatser där lamporna tänds upp automatiskt. En annan kul grej är att vi har börjat projicera en Karlstadssol i marken vid Soltorget. Belysta texter i marken av Fröding och Ferlin finns redan på Västra Torggatan.

Lyser upp utegym

Sedan tidigare har kommunen satt belysning på ett antal broar och även kända byggnaders fasader och stora träd lyses upp. Och mer sådant kan det bli.

– Ja, flera nya broar planeras ju så där är det inplanerat. Den kommande gc-rampen vid Borgmästarbron ska också belysas och det har redan skett med hundrastgården vid Brigadmuseet och med gymmet på Gubbholmen. Däremot är det upp till privata fastighetsägare att själva lysa upp större byggnader.

Helt ny belysning väntar på Stora torget när torgutredningen är klar liksom längs Pråmkanalen vid Bryggudden och kommunen planerar även för starkare belysning längs många cykelvägar.

Karlstads kommun tog nyligen fram ett nytt belysningsprogram och nu betas de planerna av steg för steg.

Ett exempel är att förbättra miljön vid ett antal lekplatser.

– Vi har valt ut ett antal huvudlekplatser i Karlstad där det i dag inte finns belysning och där kommer vi att sätta upp mastbelysning. Det är bland annat vid Aspdungen på Lorensberg, Aktiva parken på Kronoparken och Stensborg på Hagaborg, säger David Risfalk, utvecklare av offentlig belysning på kommunen.

En annan satsning under året är ljussättningen av ett tiotal gång- och cykelportar som i dag upplevs som mörka. De finns bland annat på Hultsberg, i Skåre och på Rud.

– Vi ska också införa solcellsbelysning vid sju skolskjutshållplatser där lamporna tänds upp automatiskt. En annan kul grej är att vi har börjat projicera en Karlstadssol i marken vid Soltorget. Belysta texter i marken av Fröding och Ferlin finns redan på Västra Torggatan.

Lyser upp utegym

Sedan tidigare har kommunen satt belysning på ett antal broar och även kända byggnaders fasader och stora träd lyses upp. Och mer sådant kan det bli.

– Ja, flera nya broar planeras ju så där är det inplanerat. Den kommande gc-rampen vid Borgmästarbron ska också belysas och det har redan skett med hundrastgården vid Brigadmuseet och med gymmet på Gubbholmen. Däremot är det upp till privata fastighetsägare att själva lysa upp större byggnader.

Helt ny belysning väntar på Stora torget när torgutredningen är klar liksom längs Pråmkanalen vid Bryggudden och kommunen planerar även för starkare belysning längs många cykelvägar.