2016-06-01 06:00

2016-06-01 06:00

Kommunen säger nej till utbyggnad

VÅLBERG: Älvenäs bygdegårdsförening får inga pengar för att utöka sina lokaler

Älvenäs bygdegårdsförening vill bygga ut bygdegården i Vålberg. Det handlar om en tillbyggnad med bland annat en scen, ett större kök och en handikappanpassning.
– Men kommunen vill inte ge oss några medel och då kan inte Boverket och Allmänna arvsfonden bidra heller.

Det berättar Hasse Abrahamsson, ordförande i Älvenäs bygdegårdsförening. Sedan 2009 bedriver man sin verksamhet i det som tidigare var Älvenäs församlingshem i Vålberg.

Sedan dess har verksamheten stadigt växt, sedan 1,5 år finns det bland annat en ungdomsgrupp i föreningen och nu är behovet av större ytor för bygdegården stort.

– Vi har redan dränerat, tilläggsisolerat och installerat bergvärme, men det behövs verkligen en större scen, ett större kök och en ny handikapptoalett.

90 kvadrat större

– Dagens uppfyller inte de nuvarande kraven. Dessutom behövs det ett riktigt kapprum. Totalt handlar det om en utbyggnad på 90 kvadratmeter.

Projektet är kostnadsberäknat till 2 271 000 kronor och planen var att kommunen skulle ställa upp med 30 procent, det vill säga 675 000 kronor.

– Tanken var en trepartssamverkan där Boverket skulle stå för 50 procent, kommunen 30 procent och Allmänna arvsfonden 20 procent.

– Men kommunstyrelsen beslutade nyligen att säga nej till att ge oss bidrag och eftersom de säger nej kan inte Boverket och Allmänna arvsfonden bidra heller, konstaterar Hasse Abrahamsson.

Det innebär att Älvenäs bygdegårdsförening har hamnat i en moment 22-situation.

– Det känns extra tråkigt med tanke på att all förprojektering redan är klar. Kommunen ställde upp med sammanlagt 45 000 kronor till det. Bygglovet är klart, liksom ritningarna och Klara arkitektbyrå har gjort en kontrollplan.

– Då känns det märkligt att kommunen inte vill vara med när projektet ska genomföras, säger Hasse Abrahamsson.

Enligt kommunalrådet Andreas Pettersson (C) som även är ordförande i kommunens landsbygdsråd var det begärda bidraget för stort.

– Vi hade tyvärr inte möjlighet att ställa upp med pengarna i den nuvarande budgeten. Jag vet att de bedriver en bra verksamhet och har varit och tittat på lokalerna och kan förstå att de är trångbodda, men kommunens kassa är inte oändlig.

Hoppas på Leader

Nu hoppas Älvenäs bygdegårdsförening lösa finansieringen via pengar från Leader Närheten.

– De ska dela ut 30 miljoner kronor i Karlstad, Grums, Kil och Forshaga och vi hoppas få en del av dem, säger Hasse Abrahamsson.

Det berättar Hasse Abrahamsson, ordförande i Älvenäs bygdegårdsförening. Sedan 2009 bedriver man sin verksamhet i det som tidigare var Älvenäs församlingshem i Vålberg.

Sedan dess har verksamheten stadigt växt, sedan 1,5 år finns det bland annat en ungdomsgrupp i föreningen och nu är behovet av större ytor för bygdegården stort.

– Vi har redan dränerat, tilläggsisolerat och installerat bergvärme, men det behövs verkligen en större scen, ett större kök och en ny handikapptoalett.

90 kvadrat större

– Dagens uppfyller inte de nuvarande kraven. Dessutom behövs det ett riktigt kapprum. Totalt handlar det om en utbyggnad på 90 kvadratmeter.

Projektet är kostnadsberäknat till 2 271 000 kronor och planen var att kommunen skulle ställa upp med 30 procent, det vill säga 675 000 kronor.

– Tanken var en trepartssamverkan där Boverket skulle stå för 50 procent, kommunen 30 procent och Allmänna arvsfonden 20 procent.

– Men kommunstyrelsen beslutade nyligen att säga nej till att ge oss bidrag och eftersom de säger nej kan inte Boverket och Allmänna arvsfonden bidra heller, konstaterar Hasse Abrahamsson.

Det innebär att Älvenäs bygdegårdsförening har hamnat i en moment 22-situation.

– Det känns extra tråkigt med tanke på att all förprojektering redan är klar. Kommunen ställde upp med sammanlagt 45 000 kronor till det. Bygglovet är klart, liksom ritningarna och Klara arkitektbyrå har gjort en kontrollplan.

– Då känns det märkligt att kommunen inte vill vara med när projektet ska genomföras, säger Hasse Abrahamsson.

Enligt kommunalrådet Andreas Pettersson (C) som även är ordförande i kommunens landsbygdsråd var det begärda bidraget för stort.

– Vi hade tyvärr inte möjlighet att ställa upp med pengarna i den nuvarande budgeten. Jag vet att de bedriver en bra verksamhet och har varit och tittat på lokalerna och kan förstå att de är trångbodda, men kommunens kassa är inte oändlig.

Hoppas på Leader

Nu hoppas Älvenäs bygdegårdsförening lösa finansieringen via pengar från Leader Närheten.

– De ska dela ut 30 miljoner kronor i Karlstad, Grums, Kil och Forshaga och vi hoppas få en del av dem, säger Hasse Abrahamsson.