2016-05-31 06:00

2016-05-31 06:00

Snart ska ön flyttas bort

SKÅRE: Ovanligt naturfenomen blockerar badplatsen vid Ilandatjärn

Fortfarande ligger den flytande ö kvar som för två veckor sedan lade sig till rätta vid badplatsen i Ilandatjärn i Skåre. Ön blockerar badmöjligheterna.
– Vi väntar på beslut så att vi kan frakta bort den, säger Alexandra Varbäck.

Hon är naturvårdshandläggare på Karlstads kommun. Hon och många andra har höjt på ögonbrynen över den ovanliga händelsen som har inträffat vid Ilandatjärn där en så kallad vass-ö har ankrat upp precis vid badplatsen.

Flyt-ön som är ganska stor består av ett sjok lera som det växer vass och andra växter på. Ön har troligen varit landfast till en början, men har sedan slitits loss av starka vindar.

Och nu har den oturligt nog hamnat på en plats där ingen vill ha den, speciellt inte nu när badsäsongen snart är här. Ön ligger som en spärr för de som vill ta sig ett dopp och kommunen vill inget hellre än att flytta på den.

– Men vi kan inte göra det än. Vi väntar på beslut från länsstyrelsen eftersom det här handlar om vattenverksamhet och det krävs tillstånd för att få göra sådant arbete i vattnet.

– Det är mycket växt- och djurliv som lätt kan skadas den här tiden på året. Vi behöver gräva och köra bort delarna med lastbil, säger Alexandra Varbäck.

Väntar in miljönämnden

På länsstyrelsen är det natur- och vattenhandläggaren Maria Krange som håller i ärendet. Där har man ännu inte fattat något beslut.

– Nej, det beror på att kommunens miljönämnd först ska tycka i frågan. Och meningen är att det ska ske snabbt så att ön kan tas bort innan badandet drar i gång på allvar, säger hon.

Det är som sagt ovanligt med flytande öar. NWT skrev om en likande händelse i Stora Lee öster om Töcksfors i oktober 2011 då en 30 meter lång och 15 meter bred ö lade sig till rätta i Myrvarvsviken.

Även då var det blåsten och det höga vattenståndet som var den förmodade orsaken till att ön flyttade på sig.

Hon är naturvårdshandläggare på Karlstads kommun. Hon och många andra har höjt på ögonbrynen över den ovanliga händelsen som har inträffat vid Ilandatjärn där en så kallad vass-ö har ankrat upp precis vid badplatsen.

Flyt-ön som är ganska stor består av ett sjok lera som det växer vass och andra växter på. Ön har troligen varit landfast till en början, men har sedan slitits loss av starka vindar.

Och nu har den oturligt nog hamnat på en plats där ingen vill ha den, speciellt inte nu när badsäsongen snart är här. Ön ligger som en spärr för de som vill ta sig ett dopp och kommunen vill inget hellre än att flytta på den.

– Men vi kan inte göra det än. Vi väntar på beslut från länsstyrelsen eftersom det här handlar om vattenverksamhet och det krävs tillstånd för att få göra sådant arbete i vattnet.

– Det är mycket växt- och djurliv som lätt kan skadas den här tiden på året. Vi behöver gräva och köra bort delarna med lastbil, säger Alexandra Varbäck.

Väntar in miljönämnden

På länsstyrelsen är det natur- och vattenhandläggaren Maria Krange som håller i ärendet. Där har man ännu inte fattat något beslut.

– Nej, det beror på att kommunens miljönämnd först ska tycka i frågan. Och meningen är att det ska ske snabbt så att ön kan tas bort innan badandet drar i gång på allvar, säger hon.

Det är som sagt ovanligt med flytande öar. NWT skrev om en likande händelse i Stora Lee öster om Töcksfors i oktober 2011 då en 30 meter lång och 15 meter bred ö lade sig till rätta i Myrvarvsviken.

Även då var det blåsten och det höga vattenståndet som var den förmodade orsaken till att ön flyttade på sig.