2016-05-30 19:19

2016-05-30 19:19

Lantmännen tror på spannmålsodlingen

SÄFFLE-KARLSTAD: Öppnar två nya mottagningar i Värmland

Lantmännen tror på spannmålsodlingen i Värmland och öppnar två nya mottagningar. Den stora siloanläggningen i Säffle kommer till användning igen och det öppnas en ny mottagning vid Vång gård utanför Karlstad.
– Vi har tagit det här beslutet för att öka servicegraden för våra medlemmar. Samtidigt tror vi att beslutet är ett sätt att skapa framtidstro, säger Bengt Karlsson, regionchef i Lantmännen.

Verksamheten vid Siloanläggningen i Säffle har alltsedan 2006 i princip legat nere och det har länge ryktats att den privata konkurrenten, Värmlant, skulle ta över anläggningen. Nu blir det inte så. Lantmännen sätter själva i gång verksamheten.

– Samtidigt drar vi oss ur hyreskontraktet med Värmlant vid siloanläggningen i Skattkärr och vi öppnar en ny mottagningsplats hos Roland Jonsson, Vång Gård, utanför Karlstad, säger Bengt Karlsson.

Kan välja

På det här sättet får Lantmännens medlemsföretag möjlighet att välja mellan gårdshämtning med lastbil för vidare transport till de stora lagermottagningarna runtom i landet eller också köra med egna transportmedel till siloanläggningen i Säffle och Vång gård.

– Säffle-anläggningen kommer att serva hela Värmlandsnäs, andra delar av Säffle kommun samt Grums och delar av Årjängs kommun. Vång gård tar emot spannmålet från bönderna i Karlstadsregionen. säger Christian Hidén, ordförande i Lantmännen Värmland-Örebro.

Men blir det inte en extrakostnad att korttidslagra i Säffle och vid Vångs gård?

– Det stämmer, men vi vill ge våra medlemmar den här möjligheten, säger Bengt Karlsson.

Skördeleveranser

Det handlar alltså helt om skördeleveranser in till anläggningarna och ingen långtidslagring. Den stora siloanläggningen i Säffle består av fack som innebär korttidslagring av olika slags grödor. Siloanläggningen i Säffle har en kapacitet på 8 500 ton.

Både Christian Hidén och Bengt Karlsson tror på spannmålsodlingen.

– Förändrat klimat kan vara gynnsamt för olika skördar. Vi tror totalt sett på en bra världsmarknad, även om priserna ibland tenderar att variera. Sju miljarder munnar runt om i världen skall mättas via den internationella spannmålsodlingen.

Lantmännens nya distrikt Värmland-Örebro har i dag 2 000 medlemmar. I Värmland har Lantmännen på tio år tappat 500 medlemmar. Lantmännen Värmland-Örebro blir det femte största distriktet i landet.

Spannmålsodlingen i Värmland uppgår årligen till mellan 50 000- 60 000 ton.

Verksamheten vid Siloanläggningen i Säffle har alltsedan 2006 i princip legat nere och det har länge ryktats att den privata konkurrenten, Värmlant, skulle ta över anläggningen. Nu blir det inte så. Lantmännen sätter själva i gång verksamheten.

– Samtidigt drar vi oss ur hyreskontraktet med Värmlant vid siloanläggningen i Skattkärr och vi öppnar en ny mottagningsplats hos Roland Jonsson, Vång Gård, utanför Karlstad, säger Bengt Karlsson.

Kan välja

På det här sättet får Lantmännens medlemsföretag möjlighet att välja mellan gårdshämtning med lastbil för vidare transport till de stora lagermottagningarna runtom i landet eller också köra med egna transportmedel till siloanläggningen i Säffle och Vång gård.

– Säffle-anläggningen kommer att serva hela Värmlandsnäs, andra delar av Säffle kommun samt Grums och delar av Årjängs kommun. Vång gård tar emot spannmålet från bönderna i Karlstadsregionen. säger Christian Hidén, ordförande i Lantmännen Värmland-Örebro.

Men blir det inte en extrakostnad att korttidslagra i Säffle och vid Vångs gård?

– Det stämmer, men vi vill ge våra medlemmar den här möjligheten, säger Bengt Karlsson.

Skördeleveranser

Det handlar alltså helt om skördeleveranser in till anläggningarna och ingen långtidslagring. Den stora siloanläggningen i Säffle består av fack som innebär korttidslagring av olika slags grödor. Siloanläggningen i Säffle har en kapacitet på 8 500 ton.

Både Christian Hidén och Bengt Karlsson tror på spannmålsodlingen.

– Förändrat klimat kan vara gynnsamt för olika skördar. Vi tror totalt sett på en bra världsmarknad, även om priserna ibland tenderar att variera. Sju miljarder munnar runt om i världen skall mättas via den internationella spannmålsodlingen.

Lantmännens nya distrikt Värmland-Örebro har i dag 2 000 medlemmar. I Värmland har Lantmännen på tio år tappat 500 medlemmar. Lantmännen Värmland-Örebro blir det femte största distriktet i landet.

Spannmålsodlingen i Värmland uppgår årligen till mellan 50 000- 60 000 ton.