2016-05-24 16:19

2016-05-24 16:19

Krav efter mobbning

KARLSTAD/EDA: Två skolor anmälda

Två skolor i Värmland åläggs att vidta åtgärder efter anmälan om mobbning, till Barn- och elevombudet. Nu krävs åtgärder hos de berörda skolorna.

På en skola i Karlstads kommun ska en elev ha utsatts för mobbning sedan 2011. Eleven har bland annat mottagit hot och nedsättande kommentarer från andra elever.

I den andra anmälan uppges att en elev har utsatts för psykiska och fysiska kränkningar sedan 2013, på en skola i Eda kommun.

I båda fallen uppges att skolorna försökt motverka kränkningarna. Men de har, enligt BEO:s beslut, inte gjort tillräckigt. De båda skolorna åläggs därför att upprätta en plan för att motverka kränkningar, samt införa rutiner för hur kränkningar ska behandlas. Åtgärderna ska genomförts senast den 11 augusti i år.

På en skola i Karlstads kommun ska en elev ha utsatts för mobbning sedan 2011. Eleven har bland annat mottagit hot och nedsättande kommentarer från andra elever.

I den andra anmälan uppges att en elev har utsatts för psykiska och fysiska kränkningar sedan 2013, på en skola i Eda kommun.

I båda fallen uppges att skolorna försökt motverka kränkningarna. Men de har, enligt BEO:s beslut, inte gjort tillräckigt. De båda skolorna åläggs därför att upprätta en plan för att motverka kränkningar, samt införa rutiner för hur kränkningar ska behandlas. Åtgärderna ska genomförts senast den 11 augusti i år.

  • Sofie Martinsson