2016-05-24 06:00

2016-05-24 06:00

Flest söker akutvård för fallskador

VÄRMLAND: Ny statistik visar

Totalt registrerade de tre akutmottagningarna i Karlstad, Arvika och Torsby 17 873 personskador under förra året. Män stod för nästan 55 procent av dem, och i 90 procent av fallen handlade det om så kallade oavsiktliga skador.

Det här visar färsk statistik kring varför personer sökt vård på någon av de tre akutmottagningarna för just skador som uppkommit i samband med olyckshändelser. Hit räknas alltså inte akut sjukdom, men däremot exempelvis självtillfogade skador eller självmordsförsök, vilket utgör 2,9 procent av fallen, liksom skador orsakade av våld, vilket uppgår till drygt 2,6 procent.

– Men vanligast är alltså oavsiktliga skador, och den enskilt vanligaste orsaken till att en personskada uppkommer är fall, vilket utgör drygt 50 procent av statistiken, säger Kaj Sundström, folkhälsostrateg på Landstinget i Värmland.

Skadeförebyggande arbete

Han berättar att siffrorna för 2015 inte innehåller några överraskningar.

– Skaderegistreringen är ett samarbete mellan Landstinget i Värmland och socialstyrelsen, och gjordes först mellan åren 2007 och 2012. Därefter var det ett uppehåll på två år, men nu har vi alltså återupptagit registreringen. Siffrorna för 2015 är jämförbara med tidigare år. Bakgrunden till att vi samlar in de här siffrorna är för att andra aktörer ska kunna använda uppgifterna i sina skadeförebyggande arbeten. Det kan handla om exempelvis kommuner eller föreningar, säger Kaj Sundström.

Just idrottsföreningar kan sägas ha en viktig uppgift i att arbeta skadeförebyggande, då 17 procent av de inrapporterade skadorna förra året uppkom i samband med idrott eller motion. Tre av fyra idrottsskador återfinns i åldrarna 5 till 24 år; och en fjärdedel av dem kan kopplas till fotboll.

Äldre får frakturer

Man kan se trender i vilka skador som är vanligast i olika åldersgrupper. Barn i förskoleåldern skadas i första hand under lek i hemmiljön och skadorna är i regel förhållandevis lindringa. Ungdomar i åldern 16–24 år är överrepresenterade när det gäller olika typer av självtillfogade skador, inklusive suicidförsök, vilket står för 8 procent av skadorna i den ålderskategorin. I åldern 25–64 år skadas fyra av fem på fritiden och 15 procent på arbetstid, och det handlar främst om sårskador och frakturer. Från 65 år och uppåt är den vanligaste skadetypen fraktur, och när det gäller personer över 80 år blir hälften av de skadade inlagda för vård.

Totalt sett av alla de som drabbades av en skada förra året som krävde ett besök på akuten i Värmland, blev 2 735 personer inlagda för vård.

Det här visar färsk statistik kring varför personer sökt vård på någon av de tre akutmottagningarna för just skador som uppkommit i samband med olyckshändelser. Hit räknas alltså inte akut sjukdom, men däremot exempelvis självtillfogade skador eller självmordsförsök, vilket utgör 2,9 procent av fallen, liksom skador orsakade av våld, vilket uppgår till drygt 2,6 procent.

– Men vanligast är alltså oavsiktliga skador, och den enskilt vanligaste orsaken till att en personskada uppkommer är fall, vilket utgör drygt 50 procent av statistiken, säger Kaj Sundström, folkhälsostrateg på Landstinget i Värmland.

Skadeförebyggande arbete

Han berättar att siffrorna för 2015 inte innehåller några överraskningar.

– Skaderegistreringen är ett samarbete mellan Landstinget i Värmland och socialstyrelsen, och gjordes först mellan åren 2007 och 2012. Därefter var det ett uppehåll på två år, men nu har vi alltså återupptagit registreringen. Siffrorna för 2015 är jämförbara med tidigare år. Bakgrunden till att vi samlar in de här siffrorna är för att andra aktörer ska kunna använda uppgifterna i sina skadeförebyggande arbeten. Det kan handla om exempelvis kommuner eller föreningar, säger Kaj Sundström.

Just idrottsföreningar kan sägas ha en viktig uppgift i att arbeta skadeförebyggande, då 17 procent av de inrapporterade skadorna förra året uppkom i samband med idrott eller motion. Tre av fyra idrottsskador återfinns i åldrarna 5 till 24 år; och en fjärdedel av dem kan kopplas till fotboll.

Äldre får frakturer

Man kan se trender i vilka skador som är vanligast i olika åldersgrupper. Barn i förskoleåldern skadas i första hand under lek i hemmiljön och skadorna är i regel förhållandevis lindringa. Ungdomar i åldern 16–24 år är överrepresenterade när det gäller olika typer av självtillfogade skador, inklusive suicidförsök, vilket står för 8 procent av skadorna i den ålderskategorin. I åldern 25–64 år skadas fyra av fem på fritiden och 15 procent på arbetstid, och det handlar främst om sårskador och frakturer. Från 65 år och uppåt är den vanligaste skadetypen fraktur, och när det gäller personer över 80 år blir hälften av de skadade inlagda för vård.

Totalt sett av alla de som drabbades av en skada förra året som krävde ett besök på akuten i Värmland, blev 2 735 personer inlagda för vård.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.