2016-05-24 15:53

2016-05-24 16:01

60 platser på nytt asylboende i Älvsbacka

MOLKOM: 60 platser

I Älvsbacka utanför Molkom öppnar ett nytt boende för 60 asylsökande i början på juni. Ett antal av de boende är skolbarn och de nya eleverna kommer att gå i Nyeds skola.

Migrationsverket har tecknat avtalet och de asylsökande kommer från ett annat boende i länet och har varit i Sverige drygt ett halvår.

Karlstad kommun ser positivt på att det nya boendet hamnar i Molkomstrakten.

– Vi har mycket positiva erfarenheter av integrationen i samhället, säger Niklas Wikström (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstads kommun.

– Vi upplever ett stort engagemang både från Molkomsborna och det lokala föreningslivet. De har bidragit med enskilda insatser och välkomnat till orten på ett väldigt fint sätt.

De nya eleverna kommer att börja i Nyeds skola höstterminen 2016.

– I och med boendet som redan finns på Graninge så har vi byggt upp en kompetens inom detta område på Nyeds skola. Vi ser fram emot att få ta emot de nya eleverna här efter sommaren, berättar skolområdeschef, Johan Sjövall.

Migrationsverket har tecknat avtalet och de asylsökande kommer från ett annat boende i länet och har varit i Sverige drygt ett halvår.

Karlstad kommun ser positivt på att det nya boendet hamnar i Molkomstrakten.

– Vi har mycket positiva erfarenheter av integrationen i samhället, säger Niklas Wikström (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstads kommun.

– Vi upplever ett stort engagemang både från Molkomsborna och det lokala föreningslivet. De har bidragit med enskilda insatser och välkomnat till orten på ett väldigt fint sätt.

De nya eleverna kommer att börja i Nyeds skola höstterminen 2016.

– I och med boendet som redan finns på Graninge så har vi byggt upp en kompetens inom detta område på Nyeds skola. Vi ser fram emot att få ta emot de nya eleverna här efter sommaren, berättar skolområdeschef, Johan Sjövall.