2016-05-23 19:02

2016-05-23 19:02

Ni har startat en medborgardialog, varför?

...Henrik Hermansson, projektledare för satsningen Ett öppnare Kronoparken. Ett område i Karlstad där många trivs, men som lider av ett dåligt rykte bland utomstående.

– Vi hoppas få ett underlag för vad folk känner saknas och vad som behövs på Kronoparken. Vi hoppas också kunna väcka intresse för stadsdelen, som är ett fantastiskt område. Vi lade ut frågorna på hemsidan i fredags och kommer att göra avstämningar kontinuerligt.

Vad är så speciellt med Kronoparken?

– Kronoparken är otroligt bra, det är tryggt. Och det bor jättemycket bra människor här, det är ju en av Värmlands största stadsdelar med nästan 9 000 personer. Vi hoppas på att alla ska prata om Kronoparken positivt. Man pratar mycket om miljonprogramsområden och Kronoparken är ju kanske det tydligaste exemplet i Värmland. Det är ganska ovanligt att det finns ett universitet i ett miljonprogramsområde.

Vad är det ni vill öppna upp för?

– Vi vill dels öppna upp för en dialog. Jag tror att det, på de flesta ställena, inte alltid är någonting som sker naturligt. Vi vill jobba med dialoger för att få en delaktighet. Vi jobbar mycket med idrott och kultur också. Jag tror att det är starka verktyg för integrering bland folk i olika åldrar och med olika bakgrund. När vi pratar integration pratar vi även om universitet gentemot Kronoparkens centrum.

Vad gör Ett öppnare Kronoparken mer?

– Vi jobbar med fyra områden, hälsa, sysselsättning, kunskap och trygghet. Vi har bland annat studieförbundet med oss, som har ett tjugotal studiecirklar på Kronoparken.

– Vi hoppas få ett underlag för vad folk känner saknas och vad som behövs på Kronoparken. Vi hoppas också kunna väcka intresse för stadsdelen, som är ett fantastiskt område. Vi lade ut frågorna på hemsidan i fredags och kommer att göra avstämningar kontinuerligt.

Vad är så speciellt med Kronoparken?

– Kronoparken är otroligt bra, det är tryggt. Och det bor jättemycket bra människor här, det är ju en av Värmlands största stadsdelar med nästan 9 000 personer. Vi hoppas på att alla ska prata om Kronoparken positivt. Man pratar mycket om miljonprogramsområden och Kronoparken är ju kanske det tydligaste exemplet i Värmland. Det är ganska ovanligt att det finns ett universitet i ett miljonprogramsområde.

Vad är det ni vill öppna upp för?

– Vi vill dels öppna upp för en dialog. Jag tror att det, på de flesta ställena, inte alltid är någonting som sker naturligt. Vi vill jobba med dialoger för att få en delaktighet. Vi jobbar mycket med idrott och kultur också. Jag tror att det är starka verktyg för integrering bland folk i olika åldrar och med olika bakgrund. När vi pratar integration pratar vi även om universitet gentemot Kronoparkens centrum.

Vad gör Ett öppnare Kronoparken mer?

– Vi jobbar med fyra områden, hälsa, sysselsättning, kunskap och trygghet. Vi har bland annat studieförbundet med oss, som har ett tjugotal studiecirklar på Kronoparken.

  • Sofie Martinsson