2016-05-21 06:00

2016-05-21 06:00

Vad händer på gården i sommar?

...Catarina Segersten Larsson, delägare av Eskebohlsgården, utanför Fagerås, som på fredagen presenterade gårdens sommarprogram.

– Vi kommer att ha ett program med två delar; kultur och närningsliv. På söndagar kommer vi att ha ett kulturprogram med föreläsningar. När det gäller näringslivet blir det lite mer kurs eller konferens stuk. Avstampen för hela sommaren är en utställning av väverskan Nea Magnusson. Det finns också en tipsrunda som vi gjort tillsammans med andra lokala företag.

Ni har även en del internationella inslag i programmet, hur kommer det sig?

– Det har nog att göra med min bakgrund att göra och att jag tror att det är viktigt inom näringslivet att man vet hur andra kulturer och länder fungerar. Det händer grejer i världen ganska snabbt, framför allt i Afrika och det här är ett sätt för människor att lära sig på ett enklare sätt.

Varför är det viktigt för människor i Kil att ha kunskap om internationellt näringsliv?

– Dels eftersom turismen ökar i hela världen. Levande landsbygd är en nödvändig förutsättning för en bra turistnäring. Blir man bättre på att ta emot turister från exempelvis Kina eller Indien skulle det göra enormt mycket för näringslivet. Det behövs bara en rännil turister därifrån eftersom det finns så många.

Finns det någon programpunkt som du brinner extra för?

– En punkt som sticker ut lite ur programmet är ”Från operachefens snilleblixt till premiär”. Hur många i Värmland vet egentligen hur lång tid det tar att få en operapremiär på plats?

– Vi kommer att ha ett program med två delar; kultur och närningsliv. På söndagar kommer vi att ha ett kulturprogram med föreläsningar. När det gäller näringslivet blir det lite mer kurs eller konferens stuk. Avstampen för hela sommaren är en utställning av väverskan Nea Magnusson. Det finns också en tipsrunda som vi gjort tillsammans med andra lokala företag.

Ni har även en del internationella inslag i programmet, hur kommer det sig?

– Det har nog att göra med min bakgrund att göra och att jag tror att det är viktigt inom näringslivet att man vet hur andra kulturer och länder fungerar. Det händer grejer i världen ganska snabbt, framför allt i Afrika och det här är ett sätt för människor att lära sig på ett enklare sätt.

Varför är det viktigt för människor i Kil att ha kunskap om internationellt näringsliv?

– Dels eftersom turismen ökar i hela världen. Levande landsbygd är en nödvändig förutsättning för en bra turistnäring. Blir man bättre på att ta emot turister från exempelvis Kina eller Indien skulle det göra enormt mycket för näringslivet. Det behövs bara en rännil turister därifrån eftersom det finns så många.

Finns det någon programpunkt som du brinner extra för?

– En punkt som sticker ut lite ur programmet är ”Från operachefens snilleblixt till premiär”. Hur många i Värmland vet egentligen hur lång tid det tar att få en operapremiär på plats?

  • Sofie Martinsson