2016-05-20 17:57

2016-05-20 21:08

"Vi är oerhört sårbara"

SVERIGE: Terrorforskaren Peder Hyllengren om de senaste dagarnas kommunikationsproblem

De senaste dagarna har Sverige drabbats av sabotage mot sändarmaster, ett radarhaveri som stängde ner flygtrafiken och en datakollaps hos SOS Alarm.
– Vi är oerhört sårbara. Det har funnits brister i totalförsvaret sedan 1980-talet. Nu måste vi försvåra för att sånt ska kunna hända.

Det säger Peder Hyllengren, terrorforskare vid Försvarshögskolan i Karlstad. Han har följt utvecklingen av de senaste dagarnas exceptionella händelser.

Är det tillfälligheter att detta sker samtidigt eller tror du att det är organiserat?

– Det är en öppen fråga som får utredas, men jag blir misstänksam när den här typen av ovanliga händelser sker så nära in på varandra.

– Det skulle kunna vara allt från missnöjesyttringar från ungdomar till rättshaverister, men även verk från främmande makt som vill testa den svenska krisberedskapen, säger Peder Hyllengren.

Han konstaterar att vi i vårt moderna samhälle är väldigt utsatta.

– Vi är oerhört sårbara för den som vill ställa till problem. Våra sändarmaster exempelvis står ute i obygden och det räcker med vanliga verktyg för att fälla dem. Och visst ser jag med oro på den här utvecklingen.

Peder Hyllengren vill därför se en rejäl förstärkning av försvaret av våra svenska kommunikationssystem och andra viktiga samhällsfunktioner.

– Vi måste försvåra för att sånt ska kunna hända. Tyvärr har det funnits brister i totalförsvaret sedan 1980-talet då nedskärningen av försvaret inleddes. Det är många myndigheter som ska samspela och samarbetet måste förbättras.

Har vi varit lite godtrogna och inte trott att sabotage skulle kunna hända oss?

– Ja, det har funnits en viss naivitet under lång tid. De här säkerhetsfrågorna har inte fått den prioritet som de borde. Det är betydligt enklare att skära ner inom totalförsvaret än att bygga upp, men nu behöver det satsas för att förhindra bland annat cyberattacker, säger Peder Hyllengren.

På MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utreder man de senaste händelserna tillsammans med andra myndigheter.

– Detta är allvarliga händelser, men vi har fått en bra bild av dem. Vi kan inte säga att det finns ett samband.

– Men det som har inträffat är ett exempel på den snabba digitaliseringen av samhället som innebär en stor sårbarhet där säkerhetsperspektivet inte har hängt med. Det är en stor samhällsutmaning att åtgärda det på ett skyndsamt sätt, säger enhetschefen Åke Holmgren.

Det säger Peder Hyllengren, terrorforskare vid Försvarshögskolan i Karlstad. Han har följt utvecklingen av de senaste dagarnas exceptionella händelser.

Är det tillfälligheter att detta sker samtidigt eller tror du att det är organiserat?

– Det är en öppen fråga som får utredas, men jag blir misstänksam när den här typen av ovanliga händelser sker så nära in på varandra.

– Det skulle kunna vara allt från missnöjesyttringar från ungdomar till rättshaverister, men även verk från främmande makt som vill testa den svenska krisberedskapen, säger Peder Hyllengren.

Han konstaterar att vi i vårt moderna samhälle är väldigt utsatta.

– Vi är oerhört sårbara för den som vill ställa till problem. Våra sändarmaster exempelvis står ute i obygden och det räcker med vanliga verktyg för att fälla dem. Och visst ser jag med oro på den här utvecklingen.

Peder Hyllengren vill därför se en rejäl förstärkning av försvaret av våra svenska kommunikationssystem och andra viktiga samhällsfunktioner.

– Vi måste försvåra för att sånt ska kunna hända. Tyvärr har det funnits brister i totalförsvaret sedan 1980-talet då nedskärningen av försvaret inleddes. Det är många myndigheter som ska samspela och samarbetet måste förbättras.

Har vi varit lite godtrogna och inte trott att sabotage skulle kunna hända oss?

– Ja, det har funnits en viss naivitet under lång tid. De här säkerhetsfrågorna har inte fått den prioritet som de borde. Det är betydligt enklare att skära ner inom totalförsvaret än att bygga upp, men nu behöver det satsas för att förhindra bland annat cyberattacker, säger Peder Hyllengren.

På MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utreder man de senaste händelserna tillsammans med andra myndigheter.

– Detta är allvarliga händelser, men vi har fått en bra bild av dem. Vi kan inte säga att det finns ett samband.

– Men det som har inträffat är ett exempel på den snabba digitaliseringen av samhället som innebär en stor sårbarhet där säkerhetsperspektivet inte har hängt med. Det är en stor samhällsutmaning att åtgärda det på ett skyndsamt sätt, säger enhetschefen Åke Holmgren.