2016-05-20 14:15

2016-05-20 14:15

Ny vattenledning invigd

KARLSTAD: Nu strömmar vattnet igen

Nu är huvudvattenledningen till centrala Karlstad färdigrenoverad. På fredagen invigdes genom att Henrik Lander (C), ordförande i teknik och fastighetsnämnden vred om en nyckel på gångvägen söder om Fredricelundsskolan.

Lördagen den 20 mars 2010 var en mörk dag för Karlstads kommun. Då brast båda huvudvattenledningarna så att hela tätorten inklusive Centralsjukhuset blev utan vatten under flera timmar.

En omfattande undersökning visade att en av de två ledningarna var i mycket dåligt skick och kunde kollapsa mest när som helst. Båda ledningarna bestod av stora betongrör och i den ena höll bindemedlet på att lakas ur.

– Och det var inte den äldsta ledningen utan den yngsta, berättade Henrik Lander i samband med invigningen. Den lades ner för ungefär 50 år sedan och kvaliteten på betongen har inte varit tillräckligt bra.

Dålig kvalitet

Det finns ingen dokumentation kvar som visar var betongrören tillverkades men det finns en misstanke om import från ett annat land.

Den dåliga ledningen är nu åtgärdad genom att en ny plastledning har tryckts in i de gamla betongrören. Kent Pettersson har varit projektledare för entreprenören NCC. Han berättar att man har använt en teknik där man har grävt upp några få hål längs ledningens sträckning och därifrån tryckt in flera hundra meter ny plastledning.

Allt har gått bra så när som den allra sista biten då det nya röret fastnade. Då skickade man in en man i röret som kunde konstatera att en bit hade lossnat från det gamla betongröret.

Renoveringen har kostat 100 miljoner kronor plus 26 miljoner till för att flytta den del som gick genom det blivande handelsområdet Eriksberg.

Lördagen den 20 mars 2010 var en mörk dag för Karlstads kommun. Då brast båda huvudvattenledningarna så att hela tätorten inklusive Centralsjukhuset blev utan vatten under flera timmar.

En omfattande undersökning visade att en av de två ledningarna var i mycket dåligt skick och kunde kollapsa mest när som helst. Båda ledningarna bestod av stora betongrör och i den ena höll bindemedlet på att lakas ur.

– Och det var inte den äldsta ledningen utan den yngsta, berättade Henrik Lander i samband med invigningen. Den lades ner för ungefär 50 år sedan och kvaliteten på betongen har inte varit tillräckligt bra.

Dålig kvalitet

Det finns ingen dokumentation kvar som visar var betongrören tillverkades men det finns en misstanke om import från ett annat land.

Den dåliga ledningen är nu åtgärdad genom att en ny plastledning har tryckts in i de gamla betongrören. Kent Pettersson har varit projektledare för entreprenören NCC. Han berättar att man har använt en teknik där man har grävt upp några få hål längs ledningens sträckning och därifrån tryckt in flera hundra meter ny plastledning.

Allt har gått bra så när som den allra sista biten då det nya röret fastnade. Då skickade man in en man i röret som kunde konstatera att en bit hade lossnat från det gamla betongröret.

Renoveringen har kostat 100 miljoner kronor plus 26 miljoner till för att flytta den del som gick genom det blivande handelsområdet Eriksberg.