2016-05-19 14:15

2016-05-19 14:15

Varför valde du att ställa upp?

HALLÅ DÄR ...

... Carl-William Gillberg, 14 år från Edsvalla, är en av de 25 nyvalda ledamöterna i ungdomsfullmäktige.

– Jag har alltid haft ett intresse för politik och att få påverka samhället positivt. Vi fick gå på en genomgång om hur man ställer upp i skolan aula. Då såg jag chansen att säga, ”jag vill hjälpa”.

Hur känns det att du har blivit invald för första gången?

– De känns jättebra, jag är väldigt ärad att jag har blivit invald.

Finns det någonting särskilt som du vill påverka som ledamot?

– Jag vill göra det bättre för minderåriga som lever och bor här i Karlstad. Jag vill bland annat förbättra skolsituationen, med mer interaktion mellan lärare. Mobbning är också någonting som måste tas tag i. Jag tror att det är okunskap skapar fördomar.

Hur råder man bot mot dessa fördomar?

– Det är viktigt att vi fortsätter att sprida kunskap om vår historia och väcker en medvetenhet om vad som har hänt förr. Om till exempel nationalsocialister skulle komma till en skola för att rekrytera, är det nog lättare att göra det om ungdomarna inte känner till bakgrunden kring nazismen.

– Det sprids mer och mer fördomar som leder till att fler personer får inkorrekta uppfattningar om vad det är som faktiskt har hänt. Jag tror också att det är viktigt med gruppstyrkandeaktiviteter för elever i skolorna för att förebygga mobbing.

Hur går arbetet i fullmäktige till och när kommer arbetet i gång?

– Jag kommer att börja i september eller i slutet på augusti tror jag. Det finns olika fokusgrupper man kan välja mellan och så får man arbeta i ett bestyrt område

– Jag har alltid haft ett intresse för politik och att få påverka samhället positivt. Vi fick gå på en genomgång om hur man ställer upp i skolan aula. Då såg jag chansen att säga, ”jag vill hjälpa”.

Hur känns det att du har blivit invald för första gången?

– De känns jättebra, jag är väldigt ärad att jag har blivit invald.

Finns det någonting särskilt som du vill påverka som ledamot?

– Jag vill göra det bättre för minderåriga som lever och bor här i Karlstad. Jag vill bland annat förbättra skolsituationen, med mer interaktion mellan lärare. Mobbning är också någonting som måste tas tag i. Jag tror att det är okunskap skapar fördomar.

Hur råder man bot mot dessa fördomar?

– Det är viktigt att vi fortsätter att sprida kunskap om vår historia och väcker en medvetenhet om vad som har hänt förr. Om till exempel nationalsocialister skulle komma till en skola för att rekrytera, är det nog lättare att göra det om ungdomarna inte känner till bakgrunden kring nazismen.

– Det sprids mer och mer fördomar som leder till att fler personer får inkorrekta uppfattningar om vad det är som faktiskt har hänt. Jag tror också att det är viktigt med gruppstyrkandeaktiviteter för elever i skolorna för att förebygga mobbing.

Hur går arbetet i fullmäktige till och när kommer arbetet i gång?

– Jag kommer att börja i september eller i slutet på augusti tror jag. Det finns olika fokusgrupper man kan välja mellan och så får man arbeta i ett bestyrt område

  • Sofie Martinsson