2016-05-19 21:33

2016-05-19 21:33

Uppvärmning innan starten i Vårruset

WEBB-TV: vimmel från uppvärmningen i Vårruset 2016 i Karlstad.