2016-05-19 17:15

2016-05-19 17:15

Detaljplan försenar nytt handelsbygge i Välsviken

KARLSTAD: Bara Systembolagets lokaler kan påbörjas

Arbetet med Systembolagets butik har inletts i Välsviken. Även Konsum Värmlands nya butikslokaler skulle ha påbörjats alldeles intill, men det är ännu inte möjligt.
Orsaken är att den nya detaljplanen för området inte är klar. En ny trafiklösning drar ut på tiden.

I december öppnar den nya Systembolagsbutiken vägg i vägg med XXL i Välsviken.

Men något mer shoppingbygge blir det inte just nu, trots att markägaren, Julas fastighetsbolag G&K fastigheter äger marken och gärna redan nu vill bygga ut alla de sista 8 000 kvadraten i området.

Förklaringen till att byggstart inte är möjlig än är att det krävs en ny detaljplan för handelsområdet som tillåter mer livsmedelsförsäljning. Och den är inte klar.

Konsum Värmland vill inget hellre än att öppna ett nytt stort Coop på 4 400 kvadratmeter i de planerade handelslokalerna.

– Vi står och stampar och väntar på kommunen, säger vd:n Tomas Sjölander.

Mer omfattande

Arbetet med den nya detaljplanen har blivit betydligt mer omfattande än vad kommunen först trodde. Det har flera orsaker.

– För det första har vi fått vänta in arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Välsviken och därför har vi fått justera planeringen.

– För det andra har länsstyrelsen beordrat oss att fokusera på att samtidigt lösa trafikfrågorna in till Välsviken från E18 och där insåg vi inte omfattningen av det arbetet, säger Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsplanerare på Karlstads kommun.

Trafiklösningarna görs i samarbete med Trafikverket.

– Det planeras för en ny rondell där rampen från E18 möter Välsviksleden. Men det pågår även diskussioner om det dessutom ska byggas en separat infart direkt från E18 till handelsområdet.

Mer trafik på leden

– Behovet finns när trafiken är hög. Dessutom finns det planer på att bygga ut Hammaröleden och det innebär mer trafik på Hammaröleden.

Förhoppningen är att den nya detaljplanen ska skickas ut på granskning i juni. I så fall kan det bli ett antagande i augusti/september. Därefter kan det bli byggstart för de nya handelslokalerna.

I december öppnar den nya Systembolagsbutiken vägg i vägg med XXL i Välsviken.

Men något mer shoppingbygge blir det inte just nu, trots att markägaren, Julas fastighetsbolag G&K fastigheter äger marken och gärna redan nu vill bygga ut alla de sista 8 000 kvadraten i området.

Förklaringen till att byggstart inte är möjlig än är att det krävs en ny detaljplan för handelsområdet som tillåter mer livsmedelsförsäljning. Och den är inte klar.

Konsum Värmland vill inget hellre än att öppna ett nytt stort Coop på 4 400 kvadratmeter i de planerade handelslokalerna.

– Vi står och stampar och väntar på kommunen, säger vd:n Tomas Sjölander.

Mer omfattande

Arbetet med den nya detaljplanen har blivit betydligt mer omfattande än vad kommunen först trodde. Det har flera orsaker.

– För det första har vi fått vänta in arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Välsviken och därför har vi fått justera planeringen.

– För det andra har länsstyrelsen beordrat oss att fokusera på att samtidigt lösa trafikfrågorna in till Välsviken från E18 och där insåg vi inte omfattningen av det arbetet, säger Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsplanerare på Karlstads kommun.

Trafiklösningarna görs i samarbete med Trafikverket.

– Det planeras för en ny rondell där rampen från E18 möter Välsviksleden. Men det pågår även diskussioner om det dessutom ska byggas en separat infart direkt från E18 till handelsområdet.

Mer trafik på leden

– Behovet finns när trafiken är hög. Dessutom finns det planer på att bygga ut Hammaröleden och det innebär mer trafik på Hammaröleden.

Förhoppningen är att den nya detaljplanen ska skickas ut på granskning i juni. I så fall kan det bli ett antagande i augusti/september. Därefter kan det bli byggstart för de nya handelslokalerna.