2016-05-13 06:00

2016-05-13 06:00

Kostsamma rekryteringar till universitetet

KARLSTAD: Fri bostad och fria flygresor hem till Umeå

Universitetets rektor Åsa Bergenheim, som tjänar 1,2 miljoner per år, ville inte flytta till Karlstad. Därför har hon fri bostad och fria hemresor till Umeå, värda nästan 300 000 kronor på ett år.
Hennes tidigare arbetskamrat Björn Åstrand i Umeå, nu dekan på lärarutbildningen, får bostad och hemresor för nästan 400 000 kronor per år betalda av universitetet.

Åsa Bergenheim har ett sexårigt förordnande från den 1 november 2011 som rektor vid Karlstads universitet.

Hon har 101 800 kronor i månadslön.

Hon har fria resor hem till sin permanenta bostad i Umeå fyra gånger per månad. 2015 kostade hennes flygbiljetter 195 361 kronor.

Hade varit billigare

Hyran för hennes lägenhet i Karlstad betalas också av universitetet. 8 119 per månad blir 97 428 kronor på ett år.

– Visst hade det varit billigare för universitetet om jag hade flyttat till Karlstad. Men det är fler än jag i familjen som bestämmer, säger hon.

– Jag har samma villkor som andra rektorer som inte är bosatta där deras universitet ligger. Lönemässigt ligger jag någonstans i mitten.

Tidigare kollegor

Den 1 februari 2014 anställdes en av hennes tidigare kollegor i Umeå, Björn Åstrand, som dekan vid Karlstads universitet.

– Han var dekanus när jag var prorektor i Umeå. Därför ville jag inte delta i den rekryteringen, det kändes inte rätt, säger Åsa Bergenheim.

Prorektor Thomas Blom, som Åsa Bergenheim nyligen befordrat till professor, fick skriva på Björn Åstrands anställningsavtal och överenskommelsen om hans övriga förmåner.

Generösa villkor

En månadslön på drygt 50 000 kronor. Fri bostad i Karlstad, en lägenhet som kostar 6 447 kronor i månaden. Och fria flygresor mellan Umeå och Karlstad fyra gånger per månad för sammanlagt 295 378 kronor i fjol.

Generösa villkor?

– Det kan man säga, det är samma villkor som jag har som pendlande rektor, säger Åsa Bergenheim. Men det är ingenting att säga om det, han är chef för fakulteten.

Bra chef kostar

– Han har ett tidsbegränsat förordnade till den 1 januari 2018. Sedan vill han inte vara kvar i Karlstad. Ekonomiskt blir det nog plus minus noll för hans del, jämfört med om han skulle jobba kvar i Umeå.

Men för Karlstads universitet innebär det höga merkostnader?

– Det är ingen professorslön han har. Det är dyrt med externa rekryteringar och vill man ha en bra chef kostar det. Han är en av de stora inom lärarutbildningen och den absolut bästa dekanus man kan tänka sig. Jag är väldigt glad över att han är här, säger Åsa Bergenheim.

Åsa Bergenheim har ett sexårigt förordnande från den 1 november 2011 som rektor vid Karlstads universitet.

Hon har 101 800 kronor i månadslön.

Hon har fria resor hem till sin permanenta bostad i Umeå fyra gånger per månad. 2015 kostade hennes flygbiljetter 195 361 kronor.

Hade varit billigare

Hyran för hennes lägenhet i Karlstad betalas också av universitetet. 8 119 per månad blir 97 428 kronor på ett år.

– Visst hade det varit billigare för universitetet om jag hade flyttat till Karlstad. Men det är fler än jag i familjen som bestämmer, säger hon.

– Jag har samma villkor som andra rektorer som inte är bosatta där deras universitet ligger. Lönemässigt ligger jag någonstans i mitten.

Tidigare kollegor

Den 1 februari 2014 anställdes en av hennes tidigare kollegor i Umeå, Björn Åstrand, som dekan vid Karlstads universitet.

– Han var dekanus när jag var prorektor i Umeå. Därför ville jag inte delta i den rekryteringen, det kändes inte rätt, säger Åsa Bergenheim.

Prorektor Thomas Blom, som Åsa Bergenheim nyligen befordrat till professor, fick skriva på Björn Åstrands anställningsavtal och överenskommelsen om hans övriga förmåner.

Generösa villkor

En månadslön på drygt 50 000 kronor. Fri bostad i Karlstad, en lägenhet som kostar 6 447 kronor i månaden. Och fria flygresor mellan Umeå och Karlstad fyra gånger per månad för sammanlagt 295 378 kronor i fjol.

Generösa villkor?

– Det kan man säga, det är samma villkor som jag har som pendlande rektor, säger Åsa Bergenheim. Men det är ingenting att säga om det, han är chef för fakulteten.

Bra chef kostar

– Han har ett tidsbegränsat förordnade till den 1 januari 2018. Sedan vill han inte vara kvar i Karlstad. Ekonomiskt blir det nog plus minus noll för hans del, jämfört med om han skulle jobba kvar i Umeå.

Men för Karlstads universitet innebär det höga merkostnader?

– Det är ingen professorslön han har. Det är dyrt med externa rekryteringar och vill man ha en bra chef kostar det. Han är en av de stora inom lärarutbildningen och den absolut bästa dekanus man kan tänka sig. Jag är väldigt glad över att han är här, säger Åsa Bergenheim.