2016-05-13 06:00

2016-05-13 06:00

Här kan det byggas strandnära boenden

KARLSTAD: Översiktsplan ska upp i kommunstyrelsen

På tisdag ska nya Lis-planen upp i kommunstyrelsen.
Planen ger möjlighet till 150–270 nya bostäder vid 25 områden som har strandnära lägen.

Nu ska den nya översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen tas upp i kommunstyrelsen. De ska det besluta om planen ska skickas vidare för slutligt antagande i kommunfullmäktige i juni.

Förra året var planen ute på granskning. 21 synpunkter kom in.

– Det har inte skett jättestora förändringar sen granskningen. Ett område på Västra Rudshalvön har blivit något mindre, säger Ann Catrin Kärnä, översiktsplanerare på Karlstads kommun.

Och tillägger:

– Vi känner oss färdiga med handlingen och ser att den är klar för att antas.

Dispens

I planen finns 25 så kallade Lis-områden utpekade.

Där ges möjlighet att få dispens för att bygga vid strandnära lägen.

Kommunen har valt ut områdena efter framför allt tre kriterier: hållbarhet, restriktivitet samt landsbygdsutveckling.

– Vi har bland annat tittat var kollektivtrafiken går och närheten till samhällsservice som skolor, säger Ann Catrin Kärnä.

De flesta stråken finns mot Molkom och Väse.

– Vi vill förtäta bebyggelsen i befintliga samhällen.

Ny detaljplan

I hela kommunen kan det byggas mellan 150 och 270 bostäder vid strandnära lägen.

– Vi har gjort ett genomtänkt urval, vi tar inte alla strandområden i anspråk. Det är positivt att vi nu kan gå vidare och få en utveckling i kommunen där det tidigare varit svårt att få bygga.

De flesta Lis-områdena behöver ny detaljplan.

– Men på ett fåtal ställen kan man söka bygglov direkt. Men då handlar det om komplettering bland befintliga byggnader, säger Ann Catrin Kärnä.

När kan det börja byggas?

– Svårt att säga. En ny detaljplan tar vanligen mellan ett och två år, så de flesta områden ligger några år fram i tiden. Vi har flera aktörer som är väldigt intresserade att starta, så jag förväntar mig att man kommer titta vidare på flera områden ganska snart, om planen blir antagen.

Hur strandnära är de utpekade områdena?

– Det varierar. Men det kommer alltid finnas en frizon så allmänheten ska kunna röra sig längs vattnet. Det finns det lagkrav på.

Kommunen har även tagit fram två utredningsområden – vid Jäverön och Östra Gapern.

– De är lämpliga för Lis, men för att få en bra helhetslösning på båda ställena måste vi arbeta vidare där.

Nu ska den nya översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen tas upp i kommunstyrelsen. De ska det besluta om planen ska skickas vidare för slutligt antagande i kommunfullmäktige i juni.

Förra året var planen ute på granskning. 21 synpunkter kom in.

– Det har inte skett jättestora förändringar sen granskningen. Ett område på Västra Rudshalvön har blivit något mindre, säger Ann Catrin Kärnä, översiktsplanerare på Karlstads kommun.

Och tillägger:

– Vi känner oss färdiga med handlingen och ser att den är klar för att antas.

Dispens

I planen finns 25 så kallade Lis-områden utpekade.

Där ges möjlighet att få dispens för att bygga vid strandnära lägen.

Kommunen har valt ut områdena efter framför allt tre kriterier: hållbarhet, restriktivitet samt landsbygdsutveckling.

– Vi har bland annat tittat var kollektivtrafiken går och närheten till samhällsservice som skolor, säger Ann Catrin Kärnä.

De flesta stråken finns mot Molkom och Väse.

– Vi vill förtäta bebyggelsen i befintliga samhällen.

Ny detaljplan

I hela kommunen kan det byggas mellan 150 och 270 bostäder vid strandnära lägen.

– Vi har gjort ett genomtänkt urval, vi tar inte alla strandområden i anspråk. Det är positivt att vi nu kan gå vidare och få en utveckling i kommunen där det tidigare varit svårt att få bygga.

De flesta Lis-områdena behöver ny detaljplan.

– Men på ett fåtal ställen kan man söka bygglov direkt. Men då handlar det om komplettering bland befintliga byggnader, säger Ann Catrin Kärnä.

När kan det börja byggas?

– Svårt att säga. En ny detaljplan tar vanligen mellan ett och två år, så de flesta områden ligger några år fram i tiden. Vi har flera aktörer som är väldigt intresserade att starta, så jag förväntar mig att man kommer titta vidare på flera områden ganska snart, om planen blir antagen.

Hur strandnära är de utpekade områdena?

– Det varierar. Men det kommer alltid finnas en frizon så allmänheten ska kunna röra sig längs vattnet. Det finns det lagkrav på.

Kommunen har även tagit fram två utredningsområden – vid Jäverön och Östra Gapern.

– De är lämpliga för Lis, men för att få en bra helhetslösning på båda ställena måste vi arbeta vidare där.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.