2016-05-12 06:00

2016-05-12 06:00

Ny puts på tornets yttre väggar

KARLSTAD: Uppsnyggning av domkyrkan i Karlstad

Domkyrkan i Karlstad behöver snyggas till. Det sker de närmaste månaderna och kostar runt fem miljoner kronor.
Det är tornets yttre puts som måste ersättas.
Putsflagor och bitar faller av och utgör en säkerhetsrisk.

De senaste åren har det utförts ”smålagningar” på tornväggarna, berättar Anette Lundmark, fastighetsingenjör i Karlstads pastorat.

Men smålagandet och lappandet har inte räckt till.

Ibland har större flagor och bitar av puts lämnat tornväggarna och dråsat i marken.

Såvitt bekant har ingen förbipasserande träffats av de nedfallande bitarna.

– Men skadorna utgör en säkerhetsrisk, konstaterar Anette Lundmark.

Överraskningar

All yttre puts kommer att plockas bort och ersättas.

– När vi gör det så kan det ju dyka upp överraskningar säger pastoratets fastighetsingenjör.

Vad för sorts ”överraskningar” är tänkbara, Anette Lundmark?

– Större skador som inte syns i dag, sånt som kräver extra arbete.

Sensommarfin

Någon gång på sensommaren kommer arbetet med ytterväggarna att vara klart.

Ett tiotal personer kommer att vara sysselsatta med uppsnyggningen av domkyrkans torn.

Om allt går enligt planerna står Karlstads stifts domkyrka redo att ta emot en ny biskop i slutet av augusti.

Och den nye biskopen heter som bekant Sören Dalevi och han efterträder avgående Esbjörn Hagberg.

De senaste åren har det utförts ”smålagningar” på tornväggarna, berättar Anette Lundmark, fastighetsingenjör i Karlstads pastorat.

Men smålagandet och lappandet har inte räckt till.

Ibland har större flagor och bitar av puts lämnat tornväggarna och dråsat i marken.

Såvitt bekant har ingen förbipasserande träffats av de nedfallande bitarna.

– Men skadorna utgör en säkerhetsrisk, konstaterar Anette Lundmark.

Överraskningar

All yttre puts kommer att plockas bort och ersättas.

– När vi gör det så kan det ju dyka upp överraskningar säger pastoratets fastighetsingenjör.

Vad för sorts ”överraskningar” är tänkbara, Anette Lundmark?

– Större skador som inte syns i dag, sånt som kräver extra arbete.

Sensommarfin

Någon gång på sensommaren kommer arbetet med ytterväggarna att vara klart.

Ett tiotal personer kommer att vara sysselsatta med uppsnyggningen av domkyrkans torn.

Om allt går enligt planerna står Karlstads stifts domkyrka redo att ta emot en ny biskop i slutet av augusti.

Och den nye biskopen heter som bekant Sören Dalevi och han efterträder avgående Esbjörn Hagberg.