2016-05-11 06:00

2016-05-11 06:00

Vill freda stadens lunga

KARLSTAD: Politisk oenighet om storleken på I2-skogens naturreservat

Kommunalrådet Per-Inge Lidén (MP) vill skydda I2-skogen och trycker på vikten av att det blir ett naturreservat.
– Hans parti är emot Gravaleden och Vålbergsrakan, medan vi anser att de bör utredas innan gränser för ett naturreservat dras, säger Peter Kullgren (KD).

I en debattartikel i gårdagens NWT uttrycker kommunalrådet Per-Inge Lidén (MP) vikten av ”ett samlat grepp kring Karlstads egen Central Park” innan krav på trafikleder genom I2-skogen blir verklighet.

Han hänvisar till Karlstads kommuns strategiska plan som slår fast att det under 2016 ska göras en fördjupad översiktsplan över området och att det under 2017 ska skyddas genom att det blir ett kommunalt naturreservat med inriktning på friluftsliv.

Varför är det viktigt att hela I2-skogen blir ett naturreservat?

– Vi i MP tror att det behövs för att skydda området från exploatering över tid. Det är ett kommunalt naturreservat som alltså inte upprättas för att skydda biologisk mångfald utan som rekreationsområde där folk kan röra sig, cykla bmx och åka skidor. Det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.

Det skulle i så fall påverka planerna på Gravaleden och Vålbergsrakan?

– De finns med i översiktsplanen men vi vill titta på möjligheter där de inte påverkar skogsområdet. I2-skogen är ett helt unikt stort rekreationsområde så nära stan, tack vare att det varit militärt område under så lång tid. Annars hade det säkert redan varit bebyggt med bostäder, säger Per-Inge Lidén.

Viktiga trafikleder

En beställning av förstudien har ännu inte gjorts, men kommer att göras snarast enligt Per-Inge Lidén. Då kan området definieras i en fördjupning av översiktsplanen.

– Innan dess måste vi få bättre kontakt med Trafikverket för att se om det går att få till en Vålbergsraka (järnväg mellan Vålberg och Karlstad) över området. Och i juni hoppas vi på första delrapporten om mer verksamhetsmark kring Ilanda med en trafiklösning som Gravaleden som konsekvens. Det måste utredas först innan reservatet bildas, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Är inte skyddandet av I2-skogen lika viktigt som trafiklederna för KD?

– Det är ett oerhört stort område och vi vill se till att skydda delar av I2-skogen, där är vi överens. Men det betyder inte att vi inte kan göra någonting mer i området. Med ett reservat blir det tydligare var man kan göra saker och inte. MP vill inte ha någon Gravaled så de använder detta argument för att förstärka sin ståndpunkt. I KD anser vi att vägen behövs.

Öppnar det även för möjligheten till bebyggelse närmare I2-skogen?

– Vad jag vet har ingen exploatör den tanken nu. Byggandet går åt andra hållet, mot vattnet.

I en debattartikel i gårdagens NWT uttrycker kommunalrådet Per-Inge Lidén (MP) vikten av ”ett samlat grepp kring Karlstads egen Central Park” innan krav på trafikleder genom I2-skogen blir verklighet.

Han hänvisar till Karlstads kommuns strategiska plan som slår fast att det under 2016 ska göras en fördjupad översiktsplan över området och att det under 2017 ska skyddas genom att det blir ett kommunalt naturreservat med inriktning på friluftsliv.

Varför är det viktigt att hela I2-skogen blir ett naturreservat?

– Vi i MP tror att det behövs för att skydda området från exploatering över tid. Det är ett kommunalt naturreservat som alltså inte upprättas för att skydda biologisk mångfald utan som rekreationsområde där folk kan röra sig, cykla bmx och åka skidor. Det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.

Det skulle i så fall påverka planerna på Gravaleden och Vålbergsrakan?

– De finns med i översiktsplanen men vi vill titta på möjligheter där de inte påverkar skogsområdet. I2-skogen är ett helt unikt stort rekreationsområde så nära stan, tack vare att det varit militärt område under så lång tid. Annars hade det säkert redan varit bebyggt med bostäder, säger Per-Inge Lidén.

Viktiga trafikleder

En beställning av förstudien har ännu inte gjorts, men kommer att göras snarast enligt Per-Inge Lidén. Då kan området definieras i en fördjupning av översiktsplanen.

– Innan dess måste vi få bättre kontakt med Trafikverket för att se om det går att få till en Vålbergsraka (järnväg mellan Vålberg och Karlstad) över området. Och i juni hoppas vi på första delrapporten om mer verksamhetsmark kring Ilanda med en trafiklösning som Gravaleden som konsekvens. Det måste utredas först innan reservatet bildas, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Är inte skyddandet av I2-skogen lika viktigt som trafiklederna för KD?

– Det är ett oerhört stort område och vi vill se till att skydda delar av I2-skogen, där är vi överens. Men det betyder inte att vi inte kan göra någonting mer i området. Med ett reservat blir det tydligare var man kan göra saker och inte. MP vill inte ha någon Gravaled så de använder detta argument för att förstärka sin ståndpunkt. I KD anser vi att vägen behövs.

Öppnar det även för möjligheten till bebyggelse närmare I2-skogen?

– Vad jag vet har ingen exploatör den tanken nu. Byggandet går åt andra hållet, mot vattnet.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.